Toon alles (2)

Wat zeggen politieke partijen over ontwikkelingssamenwerking?

2 februari 2017, 15:00
Partos, koepel van ngo’s in de ontwikkelingssamenwerking, maakte met de verkiezingen in het vooruitzicht op haar website een beknopt overzicht van de standpunten van de politieke partijen: wat schrijven zij over over ontwikkelingssamenwerking en de belangrijkste thema’s? Klik op de partijnaam voor het volledige verkiezingsprogramma.
 

VVD

Er worden miljarden vrijgemaakt op ontwikkelingssamenwerking, door middel van meer efficiëntie, het afschaffen van Nederlandse en Europese bilaterale hulp en een focus op bedrijven en Multilateralen. De kosten van veiligheidsoperaties en migratiebeperking horen bij ODA omdat ze aan stabiliteit bijdragen. Het maatschappelijk middenveld en de SDGs worden niet genoemd, en handel is minstens zo belangrijk als hulp.

PvdA

Terug naar 0,7% ODA, exclusief asielopvang en klimaatfinanciering. Er is een nadruk op o.a. de allerarmsten en vrouwen & meisjes. Het maatschappelijk middenveld is een belangrijke speler en zuidelijke organisaties worden actief gesteund voor civic space. Er is aandacht voor veel coherentiethema’s, waaronder handel, belasting, klimaat en MVO en er wordt gepleit voor een ‘Eerlijkste Wet’ die al het beleid toetst aan haar gevolgen voor ontwikkelingslanden.

SP

Geen specifiek punt over ODA of het maatschappelijk middenveld. Ontwikkelingssamenwerking moet minder neokoloniaal worden en er wordt specifiek gefocust op jongeren en Afrika. Veel aandacht voor SDGs en coherentiethema’s als klimaat, handel en belasting. Er wordt gebruik gemaakt van diasporanetwerken voor effectieve ontwikkelingssamenwerking.

PVV

Ontwikkelingshulp in haar geheel afschaffen.  

CDA

Omdat er teveel is bezuinigd, moet er meer geïnvesteerd worden in internationale samenwerking om aan internationale afspraken te voldoen. Burgers en organisaties moeten meer betrokken worden bij de financiering van ontwikkelingsprojecten, en er wordt veel in het maatschappelijke kanaal geïnvesteerd vanwege haar sterke expertise. Vrouwenorganisaties worden in het bijzonder gesteund en beschermd. SDGs worden niet genoemd, wel moeten hulp, handel, defensie en diplomatie op elkaar afgestemd worden. (Op de website staat nog een concept-partijprogramma.)

D66

Er wordt in de komende jaren 750 miljoen extra geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. ODA is zuiver, o.a. exclusief klimaatfinanciering. Er wordt samengewerkt met het maatschappelijk middenveld en ambassades en internationale organisaties steunen het maatschappelijk middenveld op civic space. De SDG’s worden als belangrijk aspect van ontwikkelingssamenwerking benoemd, en er is veel aandacht voor coherentiethema’s als klimaat, handel en belastingen. Ontwikkelingsbeleid wordt getoetst op haar klimaatimplicaties.

ChristenUnie

ODA gaat terug naar 0,7% en asielopvang claimt maximaal 250 miljoen van ODA. 1/3e van ODA gaat naar het maatschappelijk middenveld, dat de helft van haar middelen uit particuliere bronnen moet halen. Samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt versterkt, en het maatschappelijk middenveld wordt specifiek gesteund in middeninkomenslanden. SDGs worden genoemd en behalve de minister van Ontwikkelingssamenwerking worden ook andere ministers getoetst op de gevolgen voor ontwikkelingslanden. Veel aandacht voor coherentiethema’s als handel, belastingen en klimaat.

GroenLinks

ODA naar 1%, exclusief asielkosten en klimaatfinanciering. Zuidelijke organisaties worden gesteund op het gebied van civic space. Ontwikkelingssamenwerking richt zich op het realiseren van de SDGs, en al het buitenlandse beleid wordt getoetst in haar gevolgen voor ontwikkelingslanden en die landen krijgen daar een stem in. Er is aandacht voor coherentiethema’s als klimaat, belasting, handel en MVO.

SGP

De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn slecht en er moet meer geïnvesteerd worden in het (christelijk) maatschappelijk middenveld. Kosten aan vluchtelingen en migratiecrises worden buiten ODA om gefinancierd. Minder bureaucratie voor maatschappelijke organisaties en al het Nederlandse en EU-beleid wordt getoetst op hun impact voor ontwikkelingslanden. Er is aandacht voor coherentiethema’s als handel, belasting, klimaat en MVO. 

PvdD

ODA naar 1%. Milieu- en mensenrechtenactivisten worden gesteund op het gebied van civic space. De SDGs worden niet genoemd, maar er is wel veel aandacht voor coherentiethema’s als belasting, handel, klimaat en productieketens.

50PLUS

ODA naar 0,7%. Geld moet wel efficiënt uitgegeven worden en mag niet naar corrupte regimes gaan.
 
►Bron en overname: Partos
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
 
gerelateerde items