Oranjeverenigingen komen met vrijwilligersmanifest

6 april 2019, 06:00
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen komt met vrijwilligersmanifest
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen komt met vrijwilligersmanifest
De koepel van Oranjeverenigingen lanceert een nieuw 'vrijwilligersmanifest'. Het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’ roept de politiek op maatregelen te nemen, om zoveel mogelijk mensen stimuleren zich als vrijwilliger in te zetten. Het manifest is aangeboden aan Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid voor het CDA.

In het manifest staan de volgende actiepunten:

1.      Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook mensen in de WW, Bijstand, gedetineerden of asielzoekers. Schaf daarom de vrijwilligersverklaring af voor organisaties die asielzoekers betrekken als vrijwilliger. Het geeft alleen maar ballast.
 
2.      Stimuleer vrijwilligersscholing. Scholingskosten zijn nu aftrekbaar indien ze gericht zijn op een (toekomstig) beroep. Laat scholingskosten ook aftrekbaar zijn voor vrijwilligerswerk. Geef per regio of gemeente een goed aanbod aan besturen en vrijwilligers in de vorm van VrijwilligersAcademies.
 
3.      Gemeenten: actualiseer de modelverordening ASV (met vrijstelling verantwoordingsplicht voor vrijwilligersorganisatie die tot € 5.000,- subsidie krijgen per jaar). Kom lokaal met een aanpak om de ‘nog-niet vrijwilliger’ en ‘niet-meer vrijwilliger’ te activeren.
 
4.      Maak het mogelijk dat naast een Maatschappelijke Diensttijd  voor jongeren, ook andere leeftijdsgroepen een Sociaal Vrijwilligersjaar kunnen kiezen. Bijvoorbeeld in het kader van een sabbatical, heroriëntatie werk, herscholing, burn-outpreventie mensen, met een vorm van ondersteuning, daartoe kunnen kiezen.
 
5.      Ministerie van VWS: organiseer met BZK een deltaplan ‘ontregeling’. Organisatoren van evenementen ervaren in toenemende mate last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke  of zelfs soms overbodige veiligheidseisen. Onwerkbare vergunningsvoorwaarden leiden af van datgene wat vrijwilligers graag doen; het organiseren van waardevolle activiteiten zelf. Maak eindelijk eens werk van het rapport Sectorscan Evenementen en Vrijwilligers (Actal, 11 april 2017).
 
Bron: Platform Vrijwillige Inzet
gerelateerde items