Pieter Verhoeve in Trouw: Regels maken het vrijwilliger onnodig lastig

23 maart 2019, 06:00
Regels maken het vrijwilliger onnodig lastig
Regels maken het vrijwilliger onnodig lastig
Evenementen van vrijwilligers worden overladen met onnodige regelgeving. Stop daarmee, bepleit Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater en voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in Trouw.

‘Nederland drijft op vrijwilligerswerk. Toenemende regeldruk ontneemt vrijwilligers het plezier om zich in te zetten voor hun gemeenschap. Met enkele simpele maatregelen kan de overheid vrijwilligers en organisaties enorm stimuleren. Vrijwilligers vormen het sociaal kapitaal van ons land. Naar schatting verricht ongeveer de helft van de volwassen bevolking onbaatzuchtig allerlei soorten werk. Of het nu is voor de scouting, de kerk of de voedselbank. Onbetaald en onverplicht ten behoeve van anderen. Verschillende overheidsmaatregelen maken het hun onnodig moeilijk. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) wil dit aanpakken.’

Asielzoekers

‘Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Als het kan zonder drempels. Ook mensen in de bijstand bijvoorbeeld. Voor asielzoekers gelden echter extra voorwaarden. Als ze bijvoorbeeld, zelfs zonder enige vergoeding of salaris aan de slag willen in het verzorgingstehuis, moet er eerst bij het UWV een 'vrijwilligersverklaring' worden opgevraagd door de organisatie. Doet het tehuis dat niet, dan kan er een boete worden opgelegd. 'Foei, u laat een asielzoeker vrijwilligerswerk doen.' Absurd. Afschaffen deze ballast.’

Opleidingen

‘Het volgen van een opleiding is belangrijk in een kenniseconomie. Deze kosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor vrijwilligerswerk is scholing eveneens van belang. Waarom mogen deze kosten niet worden afgetrokken? Een leven lang leren is immers belangrijk. Waarom beperkt de aftrekbaarheid zich tot een (toekomstig) beroep? Hier ligt een grote kans om én scholing én vrijwilligerswerk te stimuleren.’

Risicoangst

‘Er waart een spook door Nederland. Dat van de risicoangst. Vooral wanneer een club een evenement wil organiseren. In de afgelopen jaren is er sluipenderwijs extra regelgeving op organisatoren afgekomen. Veiligheidsplannen, verkeersdraaiboeken, extra briefings. Het houdt maar niet op. En na ieder fors incident (Pukkelpop, Haaksbergen) kwamen er weer nieuwe regels bij. De regelrisicoreflex in optima forma.’

Deltaplan ontregeling

‘De KBOV pleit daarom voor een deltaplan 'ontregeling'. Laten de ministeries van VWS en BZK gezamenlijk een actieplan tegen onnodige bureaucratie bij evenementen organiseren. Stimuleer gemeenten, vooral bij eenvoudige evenementen en bij kleinere subsidies, vrijwilligers te ontzien in verantwoordings- en vergunningsplicht. Het kan direct in gang worden gezet. Ieder jaar zijn er duizenden vrijwilligers die voor hun gemeenschap op Koningsdag een prachtig feest organiseren. Of een waardige dodenherdenking. Het is de hoogste tijd voor actie. Zit vrijwilligers niet in de weg met overbodige regelgeving.’

Bron: Trouw
 
gerelateerde items