Toon alles (3)

Penningmeester

24 september 2019, 05:00
Penningmeester
Penningmeester
Functie:           Penningmeester
Organisatie:   Stichting voordekunst
Aantal uren:   niet benoemd
Locatie:            niet benoemd
Vervaldatum: 11 oktober 2019


Het bestuur van Stichting voordekunst is een bestuur op afstand. De belangrijkste drie doelen van het bestuur zijn: representeren, adviseren en controleren. Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar delegeert de beleidsvorming, dagelijkse leiding en uitvoerende werkzaamheden middels een directiestatuut aan de directie. Dit is momenteel oprichter Roy Cremers. Naast het directiestatuut en de oprichtingsstatuten kent de stichting een Code Goed Bestuur voordekunst waarin de belangrijkste onderdelen van de Governance Code Cultuur en de daaraan gerelateerde Fair Practice Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit zijn verwerkt.
 
Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd en mogen daarna nog maximaal één keer drie jaar benoemd worden. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen tijdens reguliere bestuursvergaderingen.
 

Huidig bestuur

Het bestuur van Stichting voordekunst bestaat momenteel uit vijf leden, dit zijn:
 
 • Voorzitter, Denise de Boer
 • Secretaris, Tarik Yousif
 • Penningmeester, Felix Hillen (tot 12 december 2019)
 • Algemeen bestuurslid, Kiki Bakker
 • Algemeen bestuurslid, Marjolijn Kamphuis
 
Om tot een diverse samenstelling van bestuursleden te komen, kijken we naar of iemand past binnen de voor ons bestuur relevante profielen. Dit zijn: ‘cultureel-organisatorisch’, ‘cultureel-maatschappelijk’, ‘financieel-bedrijfskundig’, ‘bestuurlijk-ambtelijk’ en ‘marketing-communicatie’.
 
Eind 2019 zoeken wij een penningmeester binnen het profiel ‘financieel-bedrijfskundig’.

Bestuursleden:

 
 • Zijn ten minste drie keer per jaar aanwezig bij de vergaderingen.
 • Zijn tussen de vergaderingen door ook beschikbaar voor het geven van (gevraagd en ongevraagd) advies.
 • Zijn eindverantwoordelijk voor de jaarrekeningen.*
 • Representeren de doelen en waarden van stichting voordekunst (zowel vertegenwoordigen als actief uitdragen).
 • Hebben een relevant netwerk, en zijn bereid om dit netwerk in te zetten ten behoeve van de organisatie.
 • Bezitten algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • Zijn onafhankelijk, zonder tegenstrijdig belang.
 
(*) Jaarrekeningen worden uitbesteedt aan een externe accountant en zijn onderdeel van de jaarverslagen, die door de directeur worden gemaakt. Het bestuur hoeft de jaarrekening dus alleen nog te controleren.
 
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

De penningmeester van voordekunst

 
Profiel: financieel-bedrijfskundig
 
 • Vindt het inspirerend om op met name het gebied van bedrijfsvoering betrokken te zijn en langs die weg voordekunst verder te brengen in haar ontwikkeling.
 • Heeft expertise op het gebied van financieel beheer en biedt ondersteuning bij controle kwartaal- en jaarcijfers.
 • Denkt buiten de hokjes; hoe kan stichting voordekunst blijven innoveren? Op welke manier kan het businessmodel van de organisatie verder verduurzaamd worden?
 • Is een kritische en constructieve sparringpartner voor de directeur.

Solliciteren

Solliciteren kan door een motivatie en cv te sturen naar vacature@voordekunst.nl t.a.v Roy Cremers. De sluitingstermijn van deze vacature is vrijdag 11 oktober 2019. In november staan gesprekken gepland. Wij hopen de nieuwe penningmeester welkom te heten tijdens de bestuursvergadering op woensdag 11 december 2019.
 

Ook een vacature plaatsen? Klik hier
 
gerelateerde items