Prestigieuze AFP Award voor Wiepking

15 februari 2016, 22:33
Binnenkort besteedt De Dikke Blauwe in twee artikelen uitgebreid aandacht aan werk en visie van Wiepking
Binnenkort besteedt De Dikke Blauwe in twee artikelen uitgebreid aandacht aan werk en visie van Wiepking
Pamala Wiepking heeft de Association of Fundraising Professionals (AFP) 2016 Emerging Scholar Award toegekend gekregen voor haar onderzoek naar fondsenwerving en filantropie. Met haar wetenschappelijk onderzoek wil Wiepking een concrete bijdrage leveren aan de praktische uitvoering van filantropie.
 
Wiepking is universitair docent aan de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit en doet onderzoek naar internationale en interdisciplinaire filantropie. De AFP-prijs bestaat uit een certificaat en de mogelijkheid om een artikel te plaatsen in het AFP magazine Advancing Philanthropy. 'Dr. Wiepking is een voortreffelijke carrière-onderzoeker’ zegt Adrian Sargeant, professor in Marketing en directeur van het Centre for Sustainable Philantrophy van de Universiteit van Plymouth. ‘In een kort tijdsbestek van enkele jaren heeft ze meerdere belangrijke bijdragen geleverd aan het kennisveld dat fondsenwerving onderbouwd en steunt. Haar ideeën worden nu regelmatig onderwezen over de hele wereld als een onderdeel van professionele ontwikkeling of onderwijsprogramma's.'  
 
Toegepast in werkveld
In 2011 deed Wiepking onderzoek naar wat mensen ertoe aanzet te geven. Dit resulteerde in het in kaart brengen van acht mechanismen die geefgedrag motiveren. In een interview met De Dikke Blauwe, dat begin maart zal worden gepubliceerd, zegt Wiepking daarover: 'Wat we vooral wilden doen met die literatuurstudie is nieuwe onderzoekers, maar ook mensen die in de filantropische praktijk werken, handvatten geven om te begrijpen waarom mensen geld geven. Het grootste compliment dat ik ooit heb gekregen, was toen ik langsging bij het Institute of Fundraising in Londen. Ik liep toevallig langs een klaslokaal en daar stond ons artikel op de beamer. Het wordt dus ook echt in het werkveld toegepast.’
 
Palgrave Handbook
Recenter onderzoek van Wiepking resulteerde in het ruim 600 pagina's tellende Palgrave Handbook of Global Philantropy waarin de staat van de filantropie van meer dan 25 landen in kaart wordt gebracht. Uit dit onderzoek destilleerden Wiepking en haar collega-onderzoekers factoren die bijdragen aan het succes van de filantropische sector in een land. Hierover publiceert De Dikke Blauwe een apart artikel in de tweede week van maart. 
 
 
De AFP is een vereniging van professionals uit de hele wereld. Het doel van de vereniging is het bevorderen van filantropie door mensen en organisaties te stimuleren ethisch en effectief fondsen te werven. 
 
gerelateerde items