OS-organisaties blij met pleidooi WRR

18 mei 2017, 11:00
Partos: ‘Als we deze problemen, net als armoede en extreme ongelijkheid niet aanpakken, is eenzijdig investeren in defensie dweilen met de kraan open. '
Partos: ‘Als we deze problemen, net als armoede en extreme ongelijkheid niet aanpakken, is eenzijdig investeren in defensie dweilen met de kraan open. '
Negen organisaties op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid verwelkomen het pleidooi van de WRR voor een samenhangende en langetermijnvisie op het Nederlandse veiligheidsbeleid. In haar rapport pleit de WRR nadrukkelijk voor een versterking van ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid, ter voorkoming van onveiligheid.
 
De WRR benadrukt de cruciale rol van ontwikkelingssamenwerking, omdat dit een onmisbare schakel is in het versterken en verantwoordelijk houden van overheden van juist de meest kwetsbare landen, het bevorderen van basisdiensten voor burgers en omdat het een basis legt voor verdere economische ontwikkeling.
 
Spanningen
CordaidDCDDHivoslcco CooperationOxfam NovibPartosPrismaSave the Children en Unicef Nederland ervaren in hun werk dagelijks dat problemen als gevolg van armoede, uitsluiting, of klimaatverandering niet meer beperkt blijven tot de landsgrenzen van arme of instabiele landen. De gevolgen van de hoofdzakelijk door ontwikkelde landen veroorzaakte klimaatverandering treffen nu al miljoenen mensen in juist deze landen. Dat leidt tot spanningen en conflicten en migratie, zoals al eerder benadrukt door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. De gevolgen daarvan laten zich ook hier in Nederland voelen.
 
Cruciale rol ontwikkelingssamenwerking
De organisaties roepen de onderhandelaars van de mogelijk nieuwe regeringscoalitie op om de aanbevelingen van de WRR over te nemen en tot een regeerakkoord te komen waarin de internationale verantwoordelijkheid van Nederland gewaarborgd is. Dit is ook in ons welbegrepen eigenbelang want op die manier kunnen we ook in de toekomst gezamenlijk stabiliteit en welvaart in Nederland en Europa garanderen.
 
Reactie Partos 
Branchevereniging voor ontwikkelings­samenwerking Partos: ‘Als we deze problemen, net als armoede en extreme ongelijkheid niet aanpakken, is eenzijdig investeren in defensie dweilen met de kraan open. We moeten de lont uit het kruitvat halen: een eind maken aan extreme armoede, perspectief creëren voor miljoenen jongeren en de oorzaken van groeiende spanningen op alle fronten aanpakken. Daartoe passen investeringen in ontwikkelingssamenwerking als een strategisch onderdeel van het Nederlands internationale beleid.’
 
gerelateerde items