Toon alles (1)

Oranje Fonds en Alleato fuseren

20 december 2019, 06:00
Oranje Fonds en Alleato fuseren
Oranje Fonds en Alleato fuseren
Het Oranje Fonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied dat staat voor verbinding, fuseert met Alleato, meldt het Oranje Fonds. De stichting Alleato wil de maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht bevorderen. Alleato heeft haar gelden aan het Oranje Fonds overgedragen en is inmiddels opgeheven.  

‘Het Oranje Fonds is blij dat wij het gedachtengoed van Alleato kunnen voortzetten en mooie sociale projecten kunnen blijven ondersteunen in de provincie Utrecht’, vertelt directeur van het Oranje Fonds Peter Douwes. ‘Er melden zich in toenemende mate stichtingen en verenigingen die worstelen met hun continuïteit of bestedingsbeleid. Wij staan graag voor hen klaar. Door een samenwerking aan te gaan zoals we dat doen met Stichting Alleato, kunnen wij ervoor zorgen dat het belangrijke werk wordt voortgezet. Hierdoor worden veel mensen geholpen om structureel deel te kunnen nemen aan de maatschappij.’ Het Oranje Fonds zet zich in om Nederlanders bij elkaar te brengen, en draagt eraan bij dat iedereen een plek kan vinden in onze maatschappij. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat.

Maatschappelijke participatie

Alleato was een adviesbureau voor sociale vraagstukken van 2007 tot en met 2012. Het had ook de functie van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de Provincie Utrecht. Door grote bezuinigingen bij de Provincie Utrecht op het sociale domein moest de werkorganisatie in 2012 sluiten. De Stichting Alleato bleef wel voortbestaan. Met het resterende vermogen wilde de stichting de maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht bevorderen. In 2015 besloot Stichting Alleato een Fonds op Naam bij het Oranje Fonds in te richten om maatschappelijke projecten te kunnen blijven financieren. Het Oranje Fonds op Naam ondersteunt innoverende initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht.

Goede rentmeester

Wil Verschoor, directeur van patiëntenorganisatie Hoormij/ NVVS, is als bestuurslid van Fonds Alleato voor de provincie Utrecht nauw betrokken bij de keuze van projecten. ‘We zijn in 2015 gestart met de samenwerking in de vorm van een Oranje Fonds op Naam. Uit onze erfenis is geld beschikbaar, maar we beschikken niet over een goed uitvoerend bureau om projecten in de geest van Alleato te realiseren. Daarom wilden wij ons gedachtegoed verantwoord onderbrengen. Het Oranje Fonds heeft sinds 2015 laten zien zich als een goede rentmeester te gedragen. Daarom is de fusie ook zo’n goede zet. Inmiddels hebben we onze gelden overgedragen en is Alleato opgeheven. De bestedingen die het Oranje Fonds vanuit dit vermogen doet liggen in lijn met onze originele opvattingen: een samenleving waarin burgers naar vermogen meedraaien, ongeacht achtergrond of beperking.’

Bron: Oranje Fonds
 
gerelateerde items