Optimisten geven guller, donateursvertrouwen daalt

8 oktober 2009, 08:59

AMSTELVEEN (8 oktober 2009) - Een opmerkelijke beweging in de septembermeting van Het Nederlandse Donateurspanel: waar het donateursvertrouwen ten opzichte van juni met drie punten daalde tot -39, nam het consumentenvertrouwen zoals gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) juist met zeven punten toe (tot -17).


Normaliter volgt het donateursvertrouwen het consumentenvertrouwen met enige vertraging. Baukje Stam van bureau WWAV dat het onderzoek doet, heeft er geen echte verklaring voor. ‘Vanwege de vertraging en de relatie tussen beide indexen verwachten we echter wel op termijn weer een opleving.’


Positivo’s en geefgedrag

Een tweede opvallende uitkomst is dat er een positieve relatie blijkt te zijn tussen optimisme en dankbaarheid en het geefgedrag; wie optimistisch is ingesteld en voor meer zaken in het leven dankbaar is, ontleent meer plezier aan het geven en geeft ook vaker. Optimisten hebben ook meer vertrouwen (dertig procent) in nationale goede doelenorganisaties dan dan de (gematigd) pessimisten (twintig en negen procent). Dit blijkt uit het experiment van socioloog René Bekkers, dat werd gehouden onder de respondenten van het NDP.


Geefbereidheid

De daling van het donateursvertrouwen wordt beïnvloed door zowel de daling in het geefklimaat als in de geefbereidheid (beide met drie punten). Nog steeds zijn mensen positiever over hun eigen geefgedrag dan over dat van de Nederlandse bevolking. Het geefklimaat voor het komende jaar is gestegen ten opzichte van de vorige meting. Men is dus iets positiever over het toekomstig geefgedrag van het Nederlands publiek. Baukje Stam: ‘We gaan dit najaar meten wat de correlatie is tussen donateursvertrouwen en daadwerkelijk geefgedrag.’


Consument iets minder zuinig

Goed nieuws is dat het aantal respondenten dat ongerust is door de crisis afneemt. De zorgen over de gevolgen voor het eigen inkomen zijn iets sterker afgenomen en spelen nog bij eenderde van de respondenten. Bij alle bestedingen doet de consument het ten opzichte van de vorige meting iets minder zuinig aan, alleen op het vakantiebudget wordt extra beknibbeld (54 procent). Zei dertig procent in juni nog te bezuinigen op goede doelen, nu is dat één procent minder.


Imago

De waardering voor de manier waarop de goede doelen communiceren, verbetert met drie procent maar het rapportcijfer blijft onvoldoende: 5,1. Het imago van de goede doelen is met twee procent teruggevallen tot 28 procent, waarmee het beeld van de sector nog steeds beter is dan bijna alle jaren daarvoor.


De conclusies van de 20e meting van het Nederlands Donateurspanel zijn gebaseerd op de online reacties van 1.424 respondenten. Het panel is een initiatief van WWAV, WDM Nederland en NetQuestionnaires.


De rapportage kan worden opgevraagd op: www.wwav.nl
 

gerelateerde items