Toon alles (2)

Openbaarmaking ‘15K-plus giften’ van tafel in WTMO

10 december 2020, 06:00
Minister Sander Dekker: 15 mille-keutel ingetrokken
Minister Sander Dekker: 15 mille-keutel ingetrokken
In het aangepaste voorstel dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming onlangs naar de kamer stuurde voor de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) is de vereiste om alle giften boven de 15.000 euro openbaar te maken verdwenen. De brancheorganisaties reageren verheugd. Zij protesteerden heftig tegen het conceptvoorstel waarin de openbaarmaking wel was opgenomen.

Dekkers moest na breed maatschappelijk protest, onder andere van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en vele andere partijen in het maatschappelijk middenveld, zijn voornemen – ook na advies van de Raad van State – inslikken. Het wetsvoorstel dat nu naar de Kamer is gestuurd heeft een geheel nieuwe vorm.

Vermogenskoepel FIN meldt op zijn website: ‘Het wetsvoorstel is nu onderdeel geworden van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. Het doel is geldstromen uit het buitenland naar maatschappelijke (waaronder religieuze) organisaties transparant te maken. Het gaat in de nieuwe opzet niet om publieke transparantie, maar om een inzagerecht voor burgemeesters en het Openbaar Ministerie in donaties van buiten de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER)  aan Nederlandse maatschappelijke organisaties, wanneer daar gegronde redenen voor zijn.’

FIN is blij met de tournure van Dekker: ‘In onze beleving ging de eerste versie van het wetsvoorstel in tegen het belang dat de overheid zelf toekent aan de filantropische sector. Het maatschappelijke probleem was niet duidelijk gedefinieerd en werd met deze wet niet opgelost. Bovendien bracht het wetsvoorstel voor alle maatschappelijke organisaties onaanvaardbare extra regeldruk met zich mee. Kortom, de eerste versie van de voorgestelde maatregel was buitenproportioneel. Het aangepaste wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd komt op belangrijke punten tegemoet aan de eerder door de sector geuite bezwaren.’

Ook koepel Goede Doelen Nederland maakte in SBF-verband bezwaar tegen een eerdere versie van het wetsvoorstel, omdat het inbreuk maakte op de vertrouwensrelatie met donateurs. Op de website stelt GDN: 'Wij vinden het van groot belang dat malafide en voor onze democratische samenleving ondermijnende praktijken worden tegengegaan. Zeker ook waar financiering van dergelijke activiteiten plaatsvindt onder de schijn van filantropie. Maatregelen moeten wat ons betreft risicogericht en proportioneel zijn. Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel waarover de samenleving eerder geconsulteerd werd, introduceerde een directe bedreiging van de vertrouwensrelaties tussen donateur en maatschappelijke organisaties. Vorig jaar ontstond daarover brede maatschappelijke verontwaardiging. SBF bracht namens de sector substantiële bezwaren in. SBF, goede doelen, fondsen, kerken en andere maatschappelijke partners van SBF hebben massaal kritische reacties ingebracht bij de internetconsultatie en kregen veel media-aandacht.'

Bronnen: Rijksoverheid, Goede Doelen Nederland, FIN

Voor een pittig en toepasselijk commentaar van DDB's Expert Legal & Tax binnen de context van dit nieuwsbericht, mr. dr. Ineke Koele: klik hier
gerelateerde items