Ook misbruik bij Plan International

22 februari 2018, 13:00
Van 't Hek: 'Juist bij een organisatie als de onze horen alle kinderen en jongeren veilig te zijn.'
Van 't Hek: 'Juist bij een organisatie als de onze horen alle kinderen en jongeren veilig te zijn.'
Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland, heeft in een brief aan haar donateurs bekendgemaakt dat er zes gevallen van seksueel misbruik geweest bij Plan International. Er zijn kinderen misbruikt door een werknemer en vijf vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties. Het misbruik deed zich voor tussen juli 2016 en juni 2017 en de zes zijn direct ontslagen. Omdat het geen Nederlandse medewerkers betreft, heeft van ’t Hek om opheldering gevraagd bij het hoofdkantoor.
 
Behalve het misbruik waren er in dezelfde periode ook negen gevallen van seksuele intimidatie of ander ongepast gedrag. Hiervoor zijn zeven medewerkers ontslagen. Twee anderen hebben een waarschuwing gekregen, omdat zij zich alleen schuldig maakten aan ongepast taalgebruik. Ook hierbij waren geen Nederlanders betrokken.
 
‘Ongelooflijk geschokt’
Plan International is werkzaam in 75 landen, heeft 10.000 medewerkers en duizenden vrijwilligers. Bij hoge uitzondering worden medewerkers van Plan Nederland uitgezonden, omdat er overal lokale kantoren zijn met lokale staf. ‘Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers. Juist bij een organisatie als de onze horen alle kinderen en jongeren veilig te zijn. Plan doet er alles aan om wangedrag te voorkomen, te signaleren en te bestraffen. Het welzijn van de slachtoffers staat daarbij altijd voorop. Wij zullen lering trekken uit wat er is gebeurd en ons beleid en de controles aanscherpen’, schrijft Van ’t Hek.
 
Van 't Hek is geïnformeerd door het internationale hoofdkantoor. Ze weet niet waar het misbruik heeft plaatsgevonden en welke medewerkers zich eraan schuldig hebben gemaakt. Dat wordt in het belang van de slachtoffers niet bekendgemaakt. Ze kan ook nog niet zeggen of er ook in eerder jaren gevallen van seksueel misbruik zijn geweest. Daarover heeft ze het hoofdkantoor om informatie gevraagd.
 
Gedragscodes
Plan Nederland heeft, als onderdeel van Plan International, diverse gedragscodes en een zerotolerancebeleid ten aanzien van (seksueel) wangedrag. Deze gelden voor iedereen die onder contract staat bij Plan, zowel op betaalde als op vrijwillige basis. Daarnaast zijn medewerkers die in dienst treden bij Plan Nederland altijd verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers.
 
Onderzoek na berichtgeving Oxfam
De berichtgeving over seksueel wangedrag bij Oxfam heeft ertoe geleid dat Plan International onderzoek heeft ingesteld naar wangedrag in de eigen organisatie. Ook Artsen zonder Grenzen informeerde in de nasleep van het schandaal bij Oxfam zijn donateurs over seksueel wangedrag van medewerkers.
gerelateerde items