Ministerie brengt ontwikkelingsresultaten in beeld

6 oktober 2017, 09:00
Heldere weergave door middel van icoontjes van wat met OS-geld bereikt is.
Heldere weergave door middel van icoontjes van wat met OS-geld bereikt is.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een website gelanceerd waarop te zien is wat er met Nederlands ontwikkelingsgeld is bereikt. De resultaten waren eerder al op een Engelstalige website te zien. Nu is er ook een Nederlandse versie. ‘Het gaat uiteindelijk om twee dingen: Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en aan de Nederlandse belastingbetaler laten zien dat zijn geld effectief wordt besteed’, aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 
‘Inzicht in resultaten is belangrijk om te kunnen bijsturen en om verantwoording af te leggen: aan de politiek, aan de Nederlandse burger en aan de mensen van wie we de positie willen verbeteren’, meldt het ministerie. Op de site kunnen de resultaten per thema worden bekeken, maar ook per land en zelfs per project. Ploumen: ‘Investeren in ontwikkeling rendeert. En die lijn zullen we moeten vasthouden om in 2030 de Global Goals (SDG’s) te behalen, met als belangrijkste ambitie het uitbannen van extreme armoede in de wereld.’
 
Uit de rapportages van 2013 tot en met 2016 blijkt onder meer dat door Nederlandse inzet in totaal tien miljoen mensen toegang tot schoon water hebben gekregen, 16 miljoen mensen nu betere sanitaire voorzieningen hebben en meer dan zeven miljoen mensen gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie.
 
http://www.osresultaten.nl
 
gerelateerde items