Online Fundraising Onderzoek:

23 maart 2011, 08:59

AMSTELVEEN (24 maart) - Onlangs werden de uitkomsten van het zesde Online Fundraising Onderzoek van WWAV met medewerking van Brothers in Art bekendgemaakt. David Berg van Online Fundraising schreef voor FM Weekly een analyse en doet fondsenwervende goede doelen een aantal warme aanbevelingen. Maak van elke klant een fondsenwerver!

Download de uitkomsten van het onderzoeken kijk welke goede doelen hoog scoren

Download de toelichting op het Online Fundraising Onderzoek en bekijk de 15 kritische succesfactoren

Door David Berg (Online Fundraising)

Als goed doel is het belangrijker dan ooit dat uw passie en identiteit door uw huidige en nieuwe klanten wordt ervaren, en dat u beseft dat uw goede doel een maatschappelijke onderneming is. Door de komst van vooral Facebook, met nu al 4 miljoen actieve Nederlandse gebruikers, is dat in een versnelling gekomen.

Het internet en social media mogen niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de afdeling Communicatie of Fondsenwerving, het resultaat is dan namelijk dat er veel te veel vanuit bestaande ‘werkwijzen' wordt gehandeld. Het moet daarentegen juist onderdeel zijn van een goeddoordachte strategie.

N = 140
Om de goede doelen te stimuleren meer oog te hebben voor de vele dimensies (netwerken, kennis, en tijd) was ‘de klant' het uitgangspunt van het zesde ‘WWAV' Online Fundraising Onderzoek onder ca. 140 goede doelen dit jaar. In de voorafgaande vijf jaren hebben we de website, digitale nieuwsbrief, conversie en responswaarde en de fondsenwervende waarde van websites beoordeeld. Aan het eind van het jaar worden delen van dit onderzoek herhaald, want wij verwachten een enorme versnelling.

Kloof dichten
Commerciële bedrijven en goede doelen ervaren op het moment dezelfde uitdagingen: "Hoe dicht ik de kloof met de verwachtingen en wensen van mijn klanten en hoe interesseer ik nieuwe klanten in wat ik doe en eat ik voor hen kan betekenen?"
Veel goede doelen hebben echter niet de capaciteit om deze kloof te dichten en een nieuw elan te geven aan hun fondsenwerving. Er is al jaren sprake van een innovatie-achterstand in de chari-sector. Succesvolle fondsenwervende technieken als direct dialogue en telemarketing zijn massaal ingezet. Het was echter een kwestie van tijd alvorens ‘de klant' zijn ongenoegen ging uiten, want al deze acties toonden weinig respect voor de passie en motivatie van de klant om bij te dragen aan het goede doel.

De relatie centraal
Nooit eerder had een goed doel zo ongekend veel mogelijkheden om fondsen te werven. Om succesvol te kunnen fondsenwerven moet er eerst een relatie ontstaan. Wij merken dat veel social media-initiatieven uitsluitend worden beoordeeld op de directe inkomsten daaruit. Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat er een ‘persoonlijke ‘ relatie dankzij social media moet worden opgebouwd. Een relatie die niet afhankelijk is van een donatie, maar een op basis van een gedeelde passie, beleving en ambitie. U zult begrijpen dat zo'n relatie veel meer waarde heeft en vooral als u die relatie goed beheert.

Een identiteit
Uw database biedt u wel inzicht in hoe vaak, wanneer en hoeveel een donateur geeft, en door middel van een ‘verrijking' kun je ook nog meer lifestyle-kenmerken toevoegen aan uw donateur, maar dankzij social media krijgt uw klant een stem, gezicht en identiteit. Uw ‘friend/like/member' kan met de juiste benadering veel nieuwe relaties en klanten voor uw werven. Een van de manieren om daarvoor te zorgen is dat u niet bepaalt wat er wordt gezegd, maar dat u dat samen met de klant bepaalt.

Regisseren
U moet meer regisseren in plaats van dicteren. Met de komst van ‘online social network fundraising' - de succesvolste fondsenwervingstechniek van de laatste tijd - maakt u van elke klant een fondsenwerver. In Nederland kan elk goed doel kiezen om eerst zelf te ervaren (www.geefsamen.nl; een initiatief van GeefGratis, red.) of om direct professioneel te beginnen (www.yoco.nl; een product van WWAV, red.). Iedereen kent het succes van www.opgevenisgeenoptie.nl (Alpe d'HuZes, red.): het resultaat van een goed concept, dat elk jaar verder is ontwikkeld. Een concept ook dat na 10 jaar door velen wordt omarmd en daarom de grens van €10 miljoen ruim heeft overschreden.
Uw klant waardeert deze manier van steunen. En, we praten hier niet meer over ‘tientjes'.

Kritieke succesfactor
Gelukkig hebben goede doelen allemaal de kritieke succesfactor om succesvol te zijn op social media en klantsamenwerking. Elk goed doel heeft namelijk een prachtig verhaal, passie en ambitie. Die moeten echter samen met de klant worden gedeeld op basis van een dialoog. Veel goede doelen kunnen op basis van de resultaten van het Online Fundraising-onderzoek acties ondernemen om de klant meer te betrekken bij hun fondsenwerving en de relatie te verdiepen.
Wij willen ons alleen concentreren op goede doelen die deze transitie van vertellen naar delen willen bereiken en versnellen. Daarvoor kunnen tien goede doelen per kwartaal deelnemen aan The Online Fundraising Challenge. Participerende goede doelen kunnen daarbij kiezen voor ‘The Total Fundraising Makeover', maar dat gaat veel verder dan alleen het internet. Voor wekelijkse tips en adviezen kunt u terecht op onze LinkedIn groep ‘Online Fundraising'.

Download de uitkomsten van het onderzoeken kijk welke goede doelen hoog scoren

Download de toelichting op het Online Fundraising Onderzoek en bekijk de 15 kritische succesfactoren

 

 

 

gerelateerde items