PwC
Toon alles (1)

Onderzoek PWC: transparantie belangrijk voor donateur

15 oktober 2012, 14:26
Onderzoek PWC: transparantie belangrijk voor donateur
Onderzoek PWC: transparantie belangrijk voor donateur
Op dit moment doneert bijna negentig procent van de Nederlanders wel eens geld. Uit onderzoek van PwC blijkt echter dat vier op de tien landgenoten in de nabije toekomst verwachten zelf minder te doneren. Ook denkt bijna tweederde dat particuliere giften in hun totaliteit zullen teruglopen. 

“Transparantie is noodzaak”
Onderzoeksbureau Kien voerde het onderzoek uit onder ruim 2.200 Nederlanders in opdracht van PwC. Kien onderzocht factoren die van invloed zijn op donateursvertrouwen. Het onderzoek laat een link zien tussen transparantie en geefgedrag. Zestig procent zegt meer geld te geven aan goede doelen die transparant zijn. “Transparantie is geen luxe, maar noodzaak”, stelt NitaWink, partner maatschappelijke organisaties bij PwC. “Alleen goede doelen die duidelijk zijn over behaalde en niet behaalde resultaten dingen mee naar de gunst van gevers die zich minder laten binden en meer aan concrete projecten willen geven.”

Duidelijkheid over resultaten
De ondervraagden roepen dan wel om transparantie, betrokken worden bij beleidskeuzes willen ze niet. Slechts een derde geeft aan hier waarde aan te hechten. Ruim de helft van de respondenten vertrouwt erop dat goede doelen hun gift op professionele wijze besteden. Ze willen vooral duidelijkheid over de resultaten die bereikt zijn. Ook vinden ze het belangrijk dat hun geld zoveel mogelijk aan het goede doel wordt besteed en niet aan fondsenwerving en administratiekosten.

Redenen om te stoppen
Uit het onderzoek blijkt voorts dat steeds meer mensen liever geven voor een specifiek project, dan dat ze vaste donateur worden. Ook kijken donateurs kritisch naar het aantal jaren ervaring, de manier waarop er met hen wordt gecommuniceerd en of het goede doel over een keurmerk beschikt. Het moment waarop de donateur niet meer achter de manier van fondsbesteding staat is de meest genoemde reden om te stoppen met doneren. Een andere reden is dat de donateur het financieel niet meer kan opbrengen. Ook kan een te hoge besteding aan kosten en negatieve publiciteit een reden zijn om te stoppen met doneren.

“Opwaartse vertrouwensspiraal”
Wink: “Donateurs hebben het vertrouwen dat hun geld in goede handen is, dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Wel leert dit onderzoek dat donaties in de toekomst onder druk kunnen komen te staan en dat geefgedrag aan verandering onderhevig is.” Ze beveelt goede doelen aan transparant te zijn over het niet- en welslagen van projecten, vaker geoormerkte donaties mogelijk te maken en gevers als het even kan persoonlijk in te lichten over vorderingen. “Transparantie geeft donateurs meer vertrouwen om te doneren, zoals het onderzoek laat zien. Noem het een opwaartse vertrouwensspiraal, waar je als goed doel met je donateurs in wilt komen.”
gerelateerde items