Lenthe start onderzoek naar extern advies in de sector

16 januari 2018, 08:00
Lenthe start onderzoek naar extern advies in de sector
Lenthe start onderzoek naar extern advies in de sector
Lenthe, uitgever van De Dikke Blauwe en The Fundraiser, start volgende week een grootscheeps, onafhankelijk onderzoek naar de inkoop en het gebruik van extern advies in filantropische instellingen en fondsenwervende non-profitorganisaties. Onderzoeker Roel van Schaik van het bureau Discript gaat peilen hoe extern advies in de sector wordt gebruikt en ingekocht, wat de ervaringen zijn met extern advies en met adviseurs en hoe de organisaties en hun medewerkers omgaan met adviseurs. Het maakt deel uit van de nieuwe Lenthe Rapportreeks, waarin aandacht voor relaties tussen partijen binnen de sector en in de periferie.
 
Het onderzoek Extern advies filantropische instellingen en fondsenwervende non-profitorganisaties richt zich op gebruikers, beslissers en budgethouders binnen goede doelen, vermogensfondsen en fondsenwervende non-profitinstellingen in cultuur, zorg & welzijn, wetenschap of sport. Het online-onderzoek wordt verricht door Discript VOF, waar marktonderzoeker Roel van Schaik verantwoordelijk is voor opzet en uitvoering. De uitkomsten van het onderzoek worden samengevat in een rapport dat onderdeel uitmaakt van een nieuwe Lenthe Rapportreeks. Deelnemers krijgen als dank voor hun respons, die ongeveer tien minuten in beslag neemt, behalve een geschenk ook een nieuwsbrief over de uitkomsten.
 
Cijfers én context
Onderzoeker Van Schaik: ‘Ik wil de partijen in de sector een objectief en betrouwbaar inzicht bieden in wat de collega’s beweegt en hoe zij het doen, wat succesfactoren zijn bij het gebruik van extern advies en bij de omgang met adviseurs. Dat kan een onderzoeker doen in een droog verhaal, met veel tabellen en grafieken en een opsomming van allerlei tellingen. Maar dat wil ik niet. Ik wil meer bieden. Denk aan de aanpak van Geven in Nederland. Ik vind dat een prachtig boek. Het geeft de cijfers. Maar het geeft ook de context, het levert inzicht.’
 
Nieuwe rapportenreeks
Het onderzoek naar extern advies maakt deel uit van een nieuwe Lenthe Rapportreeks. ‘In die reeks gaan we veel aandacht besteden aan relaties tussen partijen binnen de sector en in de periferie’, legt Van Schaik uit. ‘We willen in de sector een feiten-fundament leggen van research based content, allerlei ontwikkelingen en trends in het juiste perspectief zetten, ongevoelig voor onverschilligheid of paniek, de vinger aan de werkelijke pols. De mensen in de branche merken dat er veel gebeurt in hun omgeving. En er is in de sector genoeg creativiteit, er zijn genoeg ideeën. De Lenthe Rapportreeks gaan daarvoor een feiten-fundament leggen, zodat mensen hun aannames kunnen toetsen, hun ideeën kunnen scherpen. De Lenthe Rapporten geven de betrouwbare, objectieve toetsing op de empirische werkelijkheid. Dit onderzoek naar extern advies is daarvan de eerste. En vele zullen er nog volgen, zo hoop ik.’
 
Anonieme deelname
De uitnodiging wordt verzorgd door Lenthe, en marktonderzoekbureau Discript verzorgt het onderzoek. Van Schaik: ‘We hebben heel bewust gekozen voor deze constructie. Iedereen die meedoet moet er volledig op kunnen vertrouwen dat zijn of haar antwoorden niet kunnen worden herkend. Daarom willen we een systeem waarin e-mailadressen en ingevulde antwoorden structureel volledig gescheiden blijven. Daarom ook wordt de uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen door Lenthe via e-mail verstuurd aan adressen in hun bestand. In die uitnodiging staat een persoonlijke code, plus de link naar de vragenlijst. Die link brengt de mensen naar het vragenlijstsysteem van Discript en dat systeem vraagt de deelnemers aan het begin om die persoonlijke code. En omdat Discript de codes heeft, kan ik zien of we met een uitgenodigde bezoeker te maken hebben en weet ik zeker dat de vragenlijst niet door ongewenste bezoekers wordt ingevuld. Maar omdat in ons systeem enkel de codes en niet de e-mailadressen bekend zijn, is niet te zien van wíe die antwoorden komen.’
 
De codes worden bovendien direct uit de gegevenstabel verwijderd. ‘Er is geen koppeling mogelijk tussen identiteit en antwoorden. Een waterdicht systeem met een perfecte scheiding van identiteit en gegevens. En een systeem dat ook in de toekomst veilig en betrouwbaar is. Want we willen met de Lenthe Rapportreeks veel leuke dingen gaan doen in de komende jaren.’
 
De eerste batch met uitnodigingen zal aanstaande dinsdag 23 januari worden verstuurd naar een a-selecte steekproef op het Lenthe-bestand. Bent u gratis abonnee van DDB Journaal, dan zou u kunnen behoren tot degenen die worden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. 
 
gerelateerde items