Toon alles (1)

Onderzoek: burgerinitiatieven vaak in handen professionele trekkers

19 maart 2015, 14:35
Onderzoek: burgerinitiatieven vaak in handen professionele trekkers
Onderzoek: burgerinitiatieven vaak in handen professionele trekkers
Vandaag wordt in ProDemos het boek  De ondernemende burger gepresenteerd en aangeboden aan minister Plasterk. Het boek is een kritisch onderzoek naar de woelige wereld van de lokale initiatieven door Marcel Ham en Jelle van der Meer.

Het fenomeen ‘burgerinitiatief’ maakt de tongen los. Sommigen zien een nieuwe democratie gloren, anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers. Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld? En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid?

Moeizame verhouding met gemeente
Burgerinitiatieven worden vaak aangevoerd door professionele trekkers, opererend als vrijwilligers of ‘crypto-professionals’, concluderen de onderzoekers. Deze initiatiefnemers willen liever niet afgerekend worden op de mate van democratie, transparantie en op wie ze uitsluiten. De initiatiefnemers ervaren vaak wantrouwen en neerbuigendheid van ambtenaren en bestuurders. Dit maakt de verhouding met de gemeente vaak moeizaam.

De ondernemende burger
De ondernemende burger is een uitgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, op initiatief en met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Movisie. Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, en van socialevraagstukken.nl. Jelle van der Meer is freelance journalist.

U kunt De ondernemende burger vanaf heden bestellen via www.movisie.nl/publicaties. De prijs is € 12,50 (excl. verzendkosten).
gerelateerde items