Onderhandelingen voedingsmiddelenconvenant gestaakt

30 oktober 2017, 10:00
Sander de Jong, directeur Fairfood: ‘Helaas is het niet gelukt om met de andere partijen tot een goed resultaat te komen.'
Sander de Jong, directeur Fairfood: ‘Helaas is het niet gelukt om met de andere partijen tot een goed resultaat te komen.'
FairFood, Hivos, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save The Children en UNICEF, zijn per direct gestopt met de onderhandelingen over het voedingsmiddelenconvenant. Het laatste bod dat nu op tafel ligt vinden de organisaties ondermaats. De organisaties blijven samenwerken met individuele Nederlandse supermarkten en levensmiddelenbedrijven.
 
De IMVO-convenanten zijn een initiatief van voormalig minister Ploumen om Nederlandse bedrijven uit hoge risicosectoren, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties nieuwe overeenkomsten te laten sluiten, waarin respect voor mensenrechten en milieu in internationale ketens het doel zijn. De Nederlandse voedingsmiddelensector wordt in een KPMG-onderzoek uit 2014, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, aangeduid als een van de dertien sectoren met een hoog risico op mensenrechtenschendingen en milieuschade. 

IMVO-conventant

De gesprekken voor het IMVO-convenant voedingsmiddelen worden sinds september 2015 gevoerd. Sinds september 2016 vinden officiële onderhandelingen plaats, ondersteund door de Sociaal-Economische Raad (SER). ‘Wij hebben de afgelopen twee jaar ongelooflijk ons best gedaan om tot een goed convenant te komen. Dit is hard nodig om mensenrechten in ontwikkelingslanden, gezonde voeding voor consumenten en de zorg voor natuur en milieu te verbeteren’, zegt Sander de Jong, directeur Fairfood, namens de zes organisaties. ‘Helaas is het niet gelukt om met de andere partijen tot een goed resultaat te komen. In de afgelopen week werd duidelijk dat het huidige concept geen solide basis biedt om verder te onderhandelen. Een minister zou deze tekst niet moeten tekenen.’

Brancheorganisaties ondertekenen zelf

De organisaties vinden het onacceptabel dat in het huidige voorstel enkel brancheorganisaties, en niet supermarkten of levensmiddelenbedrijven zélf het convenant ondertekenen. Daardoor weet niemand of bedrijven zich aan de afspraken gaan houden. Ook worden er geen concrete resultaten afgesproken en is er te weinig transparantie over de uitvoering van het convenant. De nieuwe minister moet de kans krijgen om het convenant zo in te richten dat individuele bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit is bij de andere bestaande convenanten zoals voor de banken-, goud- en textielsectoren wél het geval.
 
De zes organisaties blijven samenwerken met individuele Nederlandse supermarkten en levensmiddelenbedrijven.
gerelateerde items