Toon alles (1)

Fondsenwerver Particulieren bij de Protestantse Kerk in Nederland

27 december 2017, 05:00
Fondsenwerver Particulieren bij de Protestantse Kerk in Nederland
Fondsenwerver Particulieren bij de Protestantse Kerk in Nederland
Functie: Fondsenwerver Particulieren 
Organisatie: Protestantse Kerk in Nederland
Aantal uren: 0,8–1 fte
Locatie: Utrecht
Vervaldatum: 10 januari
 
De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n 1,85 miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De dienstenorganisatie bestaat uit vijf clusters.

Het team Fondsenwerving is onderdeel van het Cluster Communicatie & Fondsenwerving (C&F) van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Het doel van dit cluster is gezicht geven aan de Protestantse Kerk, Kerk in Actie, JOP en KerkBalans.

Het team onderneemt communicatie- en marketingactiviteiten gericht op verschillende publieksgroepen die van belang zijn voor het verwerven en behouden van (financiële) steun en draagvlak voor het werk van de dienstenorganisatie en van de plaatselijke gemeenten.

De fondsenwerver particulieren is (mede-)verantwoordelijk voor de particuliere fondsenwerving, hij voert de plannen van het team particuliere fondsenwerving uit en stuurt collega’s praktisch aan.

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden?
 •   Je bent leidend in de werkzaamheden binnen het subteam particuliere fondsenwerving, hier hoort ook de afdeling donateursadministratie bij; 

 •   Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan voor de particuliere werving met een ambitieuze jaarlijkse groei ( € 9,1 miljoen aan particuliere inkomsten in 2016); 

 •   Je draagt zorg voor het ontwikkelen en implementeren van activiteiten gericht op fondsenwerving zoals prospect werving, direct marketing, telemarketing, e-mailmarketing en notariële en periodieke schenkers; 

 •   Je voert supervisie over verschillende consultants, database- en productiebedrijven en ontwerpers; 

 •   Je stelt effectieve fondsenwervende uitingen samen en werkt aan de return on investment hiervan, zoals direct mailingen, briefings voor callcentra, e-mailmarketing, nieuwsbrieven, en andere gerelateerde fondsenwervende uitingen; 

 •   Speerpunten binnen de particuliere werving zijn: direct-mailing, telemarketing en eventswerving (zingenindekerk.nl en korenindekerk.nl). Belangrijk is om deze speerpunten waar mogelijk aan elkaar te verbinden om tot synergie te komen, dit geldt ook naar de kerkelijke fondsenwerving toe; 

 •   Je bent voor de eventswerving aanspreekpunt en aanjager van de lopende concerten en doet acquisitie op het werven van nieuwe concerten, klanten in deze zijn; artiesten / muzikanten, plaatselijke gemeenten (organisatoren) en de bezoekers. Dit doe je in nauwe samenwerking met de eventsmedewerkers en de coördinator fondsenwerving; 

 •   Je werkt mee aan de analysevorming over de diverse vormen van fondsenwerving; 

 •   Signaleert nieuwe inzichten in de behoeften en voorkeuren van de achterban in klantgerichte 
fondsenwerving en vertaalt dit in nieuwe aanpakken; 


Wat wij vragen
 • HBO werk- en denkniveau op het gebied van marketing / sales of fondsenwerving; 

 • Brede kennis van en ervaring met het uitvoeren van direct mailing, fondsenwerving / sales, 
voorlichting en media; 

 • Vaardig in het nemen van nieuwe initiatieven en het verder ontwikkelen van de genoemde 
speerpunten; 

 • Kennis van en ervaring met de organisatie en de structuur (zowel landelijk, regionaal als 
plaatselijk) van de Protestantse Kerk in Nederland; 

 • Je bent meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, hiervoor kunnen we geen uitzonderingen maken; 

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal; 

 • Je bent een enthousiast en positief ingesteld persoon en je kunt goed in teamverband 
werken; 

 • Beheersing van de voor de functie relevante computerprogrammatuur. 


Informatie
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Jakob Sijbersma, coördinator fondsenwerving via j.sijbersma@pkn.nl. 
Reageren 
Een schriftelijke reactie met cv kan tot en met 10 januari 2018 per e-mail gestuurd worden naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Tamara Breugem, afdeling P&O o.v.v. vacaturenummer 2017- 063. 
De kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 3. 

 
gerelateerde items