Toon alles (2)

Nieuwe tariefstructuur CBF: ondergrens €250 per jaar

29 november 2016, 20:00
Het CBF hanteert vanaf 1 januari 2017 een nieuwe tariefstructuur voor alle erkende organisaties. In samenspraak met de brancheorganisaties is een opzet ontwikkeld waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Om de erkenning toegankelijk te houden voor kleinere organisaties is voor hen een lage financiële drempel ingebouwd.

Jaarlijkse bijdrage
Erkende organisaties betalen na hun begintoetsing een jaarlijkse bijdrage. Die is niet alleen bedoeld voor het directe toezicht op hun eigen organisatie maar ook voor de sectoractiviteiten van het CBF, zoals de publieksvoorlichting, trendinformatie en waarschuwingen voor (mogelijk) malafide fondswervers.

Laagste tarief €250

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op basis van twee componenten: de totale baten van een organisatie en de specifieke baten uit fondsenwerving onder particulieren, bedrijven, loterijen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Organisaties met minder dan €100.000 aan inkomsten betalen het laagste tarief van € 250 euro per jaar. Alle erkende organisaties zijn op de hoogte gesteld van de tariefwijzigingen.
 
►Bron: CBF
gerelateerde items