Nieuwe richtlijnen jaarverslagen fondsenwervers

26 oktober 2016, 12:00
Nieuwe richtlijnen jaarverslagen fondsenwervers
Nieuwe richtlijnen jaarverslagen fondsenwervers
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een nieuwe 'Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties' en ‘C2 Kleine fondsenwervende organisaties’ uitgebracht. Deze richtlijnen zijn speciaal bedoeld voor fondsenwervende organisaties.
 
In mei 2016 is een 'Ontwerp-RJ 650 Fondsenwervende organisaties en ontwerp-RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties' gepubliceerd. De ontvangen commentaren op de ontwerprichtlijn zijn verwerkt in deze nieuwe richtlijnen. Belangrijk verschil met de voorgaande richtlijn 650 is dat er niet meer wordt verantwoord naar de manier van fondsenwerving, maar naar de herkomst van de gelden: baten van particulieren, van bedrijven, van andere organisaties etc.
 
De nieuwe richtlijn is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.
 
(Bron: Centraal Bureau Fondsenwerving)
 
gerelateerde items