Nieuwe directeur voor Kennisbank Filantropie

2 december 2013, 04:07
Nieuwe directeur voor Kennisbank Filantropie
Nieuwe directeur voor Kennisbank Filantropie
Viola Lindeboom (foto) draagt met ingang van 1 januari haar werkzaamheden als directeur van de Stichting Kennisbank Filantropie over aan Norbert van Berckel. De 49-jarige Van Berckel is van oorsprong technisch geschoold en heeft diverse leidinggevende posities in het bedrijfsleven bekleed.

Lindeboom heeft vanaf het ontstaan van de stichting in 2007 een essentiële bijdrage geleverd aan het opbouwen en uitbouwen van de centrale databank filantropie. ‘In overleg met het bestuur is bepaald dat de huidige fase van doorontwikkeling waarin de stichting zich bevindt een gepast moment is de vrijheid te nemen zich te bezinnen op haar verdere persoonlijke ontwikkeling. Een stevige basis is gelegd, waar vanuit een andere directeur de stichting in de volgende fase verder uitbouwt en professionaliseert tot het centraal informatiepunt filantropie’, meldt de stichting.

Over Van Berckel zegt de stichting: ‘Als bestuur zijn wij verheugd om hem als onze toekomstige directeur te benoemen. De combinatie van zijn professionele achtergrond en zijn persoonlijke stijl van leidinggeven en communiceren zal Kennisbank Filantropie verder helpen groeien om de voorliggende ambities waar te maken. Wij bedanken Viola Lindeboom voor al het fantastische werk dat zij voor Kennisbank Filantropie heeft gedaan. Zonder haar persoonlijke inzet en groot doorzettingsvermogen zou Kennisbank Filantropie in haar huidige hoedanigheid niet bestaan. Zij zal tot het einde van dit jaar haar opvolger aan onze samenwerkingspartners voorstellen. Wij wensen Norbert van Berckel een mooie start toe.’
gerelateerde items