Toon alles (1)

Nieuwe btw-regels voor Raad van Commissarissen

7 november 2012, 10:33
Nieuwe btw-regels voor Raad van Commissarissen
Nieuwe btw-regels voor Raad van Commissarissen
Met ingang van 1 januari 2013 worden alle bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig. Dit omdat de Nederlandse regelgeving in lijn moet worden gebracht met de Europese regels voor btw-ondernemerschap. En passant lijkt als uitvloeisel van het regeerakkoord de Wet Normering Topinkomens vertraging op te lopen. Wat betekent dit voor de non-profitsector? Bestuursadviseur en beroepscommissaris Henk Jan van den Bosch schrijft hierover in Verenigingen en Stichtingen.

“Voor een belangrijk deel gaat het om veranderingen voor individuele commissarissen, maar ook de raad van commissarissen zal de btw-aanpassingen vóór het einde van 2012 op de agenda moeten zetten om de beloningen exclusief btw vast te stellen en afspraken te maken over de administratieve verwerking”, schrijft Van den Bosch. “Daarvoor zijn twee punten van belang, die vóór eind 2012 de aandacht van de raad van commissarissen vragen. De eerste is de vraag of er beloningsbedragen exclusief btw zijn vastgesteld en of er iets moet worden gewijzigd in het beloningsbeleid. Daarnaast moeten praktische afspraken worden gemaakt met de organisatie over de facturering van de btw: wat wordt per 1 januari 2013 de beloning exclusief btw?”

Inclusief of exclusief btw
Van den Bosch: “In het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat beloningsafspraken exclusief btw zijn, dus dan behoeft er geen nieuwe afspraak te worden gemaakt. In de not-for-profitsector komt het voor dat de beloningen inclusief btw zijn vastgesteld, omdat de btw niet verrekenbaar is voor de organisatie. De motivering daarvoor is een streven naar gelijke totale kosten per commissaris en niet een gelijkwaardige bruto-beloning. De kleine groep van btw-plichtige commissarissen ontvangt in die situaties nu een lagere bruto-beloning in vergelijking met de collega-commissarissen. Het komt ook voor dat er geen afspraken zijn gemaakt over de btw, omdat de organisatie tot nu toe geen btw-plichtige commissarissen had. In deze situaties zal er dus moeten worden gekeken naar de beloningsafspraken.”

Invloed van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
Ook moet er bij het beloningsbeleid nog rekening worden gehouden met de mogelijke toekomstige veranderingen vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT) in de publieke sector. Voor commissarissen zijn de volgende veranderingen voorzien:

  • De maximumbeloning van commissarissen wordt 5 procent van het maximale norminkomen van de bestuurder. Voor een RvC-voorzitter is dit 7,5 procent;

  • Het inkomen van een bestuurder van een grote organisatie wordt gemaximeerd op de Balkenende-norm (maximaal € 225.458 in 2012 als totaal van het bruto-inkomen, pensioenlasten, bijtelling privégebruik auto en andere kostenvergoedingen). De maximumbeloning van een commissaris komt dan op €11.273 en voor een voorzitter op €16.909. Het is op dit moment nog steeds onduidelijk of deze normbedragen voor commissarissenvergoedingen in- of exclusief btw zijn;

  • Voor bestuurders (en dus ook commissarissen) van kleinere organisaties worden lagere maxima vastgesteld. Deze zijn nog niet bekend.  •  
  •  
gerelateerde items