Toon alles (4)
Edwin Venema

Nieuw super-cultuurfonds van start

25 mei 2011, 08:59


AMSTELVEEN (24 maart) - Een nieuw groot vermogensfonds dat zich richt op de cultuursector is na lange tijd van voorbereiding in de publiciteit getreden. Het gaat om de stichting Ammodo, die dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Het vermogen van de stichting is indirect afkomstig uit het pensioenfonds van de Rotterdamse haven.

 


Ammodo wil de ontwikkeling van kunst en wetenschap bevorderen door projecten die zich op internationaal niveau kunnen onderscheiden mogelijk te maken of te ondersteunen. Ammodo richt zich specifiek zich op beeldende kunst, muziek, podiumkunst, literatuur en architectuur.

 


Selectiecriteria

Ammodo, dat september vorig jaar werd geregistreerd als ‘algemeen nut beogende instelling', gaat zelf actief op zoek naar projecten die voldoen aan haar selectiecriteria, waarin waarborging van het beoogde maatschappelijke effect centraal staat. Het gaat hierbij niet alleen om het beoogde directe resultaat van het project, maar ook om de meerwaarde ten opzichte van vergelijkbare projecten van andere organisaties, de wijze waarop het beoogde effect wordt gerealiseerd en de financiële onderbouwing.

 


Grote cultuurfondsen

Ammodo gaat in één klap tot de grote cultuurfondsen behoren. Ter vergelijking: het VSB fonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie toe en het SNS Reaal fonds heeft dit jaar 16 miljoen beschikbaar gesteld.

 


Havenpensioen

Achter Ammodo zit de stichting Optas, met een vermogen van ruim een miljard euro. Dat is afkomstig van de verkoop van het havenpensioenfonds aan verzekeraar Aegon. De voorzitter van zowel Optas als Ammodo is Pierre Vinken, oud-topman van uitgeverij Reed Elsevier.

 


De verkoop in 2007 leverde anderhalf miljard euro op. Havenwerkers voerden destijds actie tegen Optas en Aegon, omdat zij vinden dat de opbrengst deel uitmaakt van hun pensioenen. Die vallen tegen omdat het belegde deel van het pensioengeld minder opleverde dan gedacht.

 


Bij het ter perse gaan van deze FM Weekly was nog geen url van de nieuwe stichting bekend of actief.

 


 

 


 

gerelateerde items