Toon alles (1)

Nieuw samenwerkingsverband DCVA voor hart- en vaatonderzoek

12 september 2018, 00:00
Floris Italianer: 'Het is noodzakelijk om ernstige ziekten eerder te herkennen, op te sporen én beter te behandelen.'
Floris Italianer: 'Het is noodzakelijk om ernstige ziekten eerder te herkennen, op te sporen én beter te behandelen.'
Over ruim 10 jaar wordt niemand overvallen door een hartinfarct of een beroerte. Dit is de ambitie van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). DCVA is een nieuw samenwerkingsverband van 12 organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek.
 
Dagelijks overlijden 106 mensen aan een beroerte, hartstilstand, hartinfarct of een andere hart- of vaatziekte. Ongeveer de helft van de mensen die is getroffen door een hartinfarct, had vooraf géén duidelijke klachten. Toch zijn er vaak wel kleine, moeilijk zichtbare aanwijzingen. 

De landelijke samenwerking moet ertoe leiden dat:
  • Hart- en vaatziekten eerder worden opgespoord
  • Oplossingen sneller worden ontwikkeld én naar de patiënt gebracht 
  • De ziektelast in 2030 met een kwart is verminderd

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:
'Iedere dag worden honderden mensen plotseling getroffen door een hartstilstand, beroerte of andere aandoening. Het is noodzakelijk om ernstige ziekten eerder te herkennen, op te sporen én beter te behandelen.'

'De ambitie van DCVA is alleen haalbaar door intensief samen te werken. De DCVA gaat  snelwegen bouwen om medische doorbraken en nieuwe technologie mogelijk te maken. Zo komen oplossingen sneller beschikbaar in de dagelijkse praktijk van arts en patiënt.'

Verbeterde tests
De DCVA wil dat er nieuwe of verbeterde tests ontwikkeld worden voor het eerder stellen van een diagnose. De samenwerkingspartners zetten in op optimaal gebruik van gegevens die mensen zelf verzamelen. 

Dr. Hans Bosker, voorzitter NVVC en interventiecardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem:
'Voor ons als cardiologen is het belangrijk dat we ernstige aandoeningen zoals hartfalen, hartinfarct en hartritmestoornissen zo vroeg mogelijk op kunnen sporen. Zo kunnen we op tijd passende maatregelen nemen. Te denken valt aan een eenvoudige bloedtest die direct vaststelt hoe het gesteld is met je bloedvaten. Of aan een betrouwbare mobiele app die afwijkingen in je hartslag of hartfunctie op tijd detecteert om erger te voorkomen. Door uitgebreide registratie van ziektegegevens kun je behandelingen sneller vergelijken en weet je sneller welke behandeling het beste is en voor wie.'

1 miljard euro nodig
Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro nodig te hebben. De 12 partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen. Met elkaar én met nieuwe partners.

Oplossingen eerder bij de patiënt
Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. De organisaties bouwen ook aan een sterk datanetwerk. Dit maakt het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn.

Cijfers hart- en vaatziekten
Op dit moment telt Nederland circa 1.4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar verwachting groeit dit aantal tot 1.9 miljoen in 2030. Dat betekent dat in 2030:
  • 1 op de 7 volwassenen een hart- of vaataandoening heeft
  • Meer mensen vroegtijdig sterven
  • Meer mensen moeten leven met beperkingen
     
Dit heeft veel impact die op de patiënt en zijn of haar omgeving. Ook de zorgkosten nemen aanzienlijk toe.
gerelateerde items