Geloofwaardig beleggen: 'Goede handreiking voor kerken om groen te worden'

3 december 2018, 12:35
Geloofwaardig beleggen: 'Goede handreiking voor kerken om groen te worden'
Geloofwaardig beleggen: 'Goede handreiking voor kerken om groen te worden'
Afgelopen vrijdag werd op het partijbureau van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek ‘Geloofwaardig beleggen’ uitgereikt aan Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber door zr Monica Raassen van de KNR en dominee Karin van de Broeke van de PKN. De nieuwe uitgave van Stichting Lenthe (uitgever van The Fundraiser en De Dikke Blauwe) is een handreiking voor kerken, kloosters en andere kerkelijke instellingen die willen kiezen voor een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.
 
Auteur Floris Lambrechtsen, adviseur verantwoord vermogensbeheerder, schreef het samen met enkele anderen in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. ‘Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Duurzaamheid en zorg voor de aarde horen daarbij. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement maakt het boek duidelijk. Met het uitgeven van deze handreiking hopen de organisatie lokale kerken en religieuze orden en congregaties te stimuleren tot een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid’, aldus Lambrechtsen.

 
V.l.n.r. Ds Karin van de Broeke (PKN),
zr. Monica Raassen (KNR), mw Carla Dik-Faber
(ChristenUnie). 
(Foto: Geert de Jong)
Bijbelse grond
Ds Karin van de Broeke, tot voor kort preses van de Generale Synode van de PKN legt uit waarom. ‘Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend. De PKN spoort de lokale gemeenten al langer aan om ‘groene kerk’ te worden. Dit boek is een goede handreiking voor de kerken om hier concreet werk van te maken. Om iets te bereiken hebben we menselijk handelen nodig. Met deze handreiking doen we een appèl op onze achterban. De politiek heeft een eigen rol in het tegengaan van klimaatverandering, maar de PKN en de ChristenUnie koersen op dezelfde Bijbelse grond. We hopen dat we hierin als bondgenoten, kerk en politiek, kunnen optrekken.’
 
KNR gaat divesteren uit fossiele brandstoffen
Zuster Monica Raassen, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, vertelt dat de KNR het niet bij woorden laat. ‘We hebben besloten, in navolging van vele bisdommen, religieuze orden en congregaties wereldwijd, te gaan divesteren uit fossiele brandstoffen. We kopen geen nieuwe beleggingen in kolen, olie en gas en zullen directe fossiele beleggingen gaan verkopen. Ook roepen we onze banken en vermogensbeheerders op om te stoppen met dit soort investeringen. We zullen de bij ons aangesloten, 188 religieuze instituten vragen hetzelfde te doen. We hopen dat ook de bisschoppen ons voorbeeld volgen.’

Groen Gelovig
Carla Dik-Faber liet weten blij te zijn met het boek. Duurzaamheid gaat haar enorm aan het hart. Daarom heeft ze het initiatief genomen tot de Groen Gelovig bijeenkomsten. Ze wees op het belang van ecologische en sociale rechtvaardigheid. ‘Earth Overshoot Day viel dit jaar wereldwijd op 1 augustus en voor Nederland zelfs al op 14 april. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. We hebben maar een aarde en daar moeten we zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Dat zijn we ook aan onze medemensen verplicht.’ 
Ze ziet hier ook een taak voor de politiek als het gaat om regelgeving voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op monumentale kerkgebouwen. ‘We hebben elkaar hierin ook nodig. We moeten elkaar stimuleren en proberen zo het netwerk van groene kerken te laten groeien.’
 
De auteur
Floris Lambrechtsen (1971) adviseerde Nederlands’ grootste pensioenfondsen over verantwoord belegging. Hij is oprichter van de succesvolle duurzame vermogensbeheerder DoubleDividend. Inmiddels staat hij voor de klas op een oecumenische basisschool in Amsterdam en zet zich in voor verduurzaming van het onderwijs. Hij werd bij het schrijven van dit boek bijgestaan door Jeroen Brenninkmeijer, adviseur vermogensbeheer, Koert Jansen, directeur van de Nieuwe Beurskoers en Wil van de Molengraft, econoom bisdom Den Bosch.

 
Titel: Geloofwaardig beleggen

Auteur: Floris Lambrechtsen

Verschijningsdatum: november 2018

Aantal pagina’s: 64

ISBN: 9789075458978

Prijs: €12,50 (excl. verzendkosten)

Bestellen: klik hier.
gerelateerde items