ND ziet meer giften en meer geld voor goede doelen dankzij Corona

17 februari 2021, 10:00
ND ziet meer giften en meer geld voor goede doelen dankzij Corona
ND ziet meer giften en meer geld voor goede doelen dankzij Corona
Ondanks dat sponsorevenementen en huis-aan-huis collectes geen doorgang konden vinden, zou uit een voorlopige inventarisatie van journalisten van het Nederlands Dagblad  blijken dat het aantal giften aan goede doelen en de hoogte van de donaties in 2020 is gestegen. Het ND deed haar onderzoek voornamelijk bij diverse christelijke noodhulp-, ontwikkelings- en medische organisaties. In hoeverre de steekproef representatief is voor alle goede doelen, is onduidelijk.​

De toename aan donaties varieert volgens het ND van 2% tot een opmerkelijke uitschieter van 30% bij Stichting Vluchteling. Stichting Vluchteling is overigens geen christelijke organisatie, maar wordt samen met onder andere Artsen zonder Grenzen, wel in het onderzoek meegenomen om aan te tonen dat ook bij niet-christelijke organisaties de donaties stegen. Omdat de meeste organisaties hun jaarcijfers nog aan het samenstellen zijn, zijn deze cijfers echter niet definitief.

Haaije Feenstra, directeur van de koepelorganisatie van christelijke ontwikkelingsorganisaties en diaconaat Prisma, zegt de toename aan donaties te herkennen: ‘We zien vooral dat inkomsten van particuliere gevers zijn gestegen. Onze leden hebben een trouwe achterban, die haar best heeft gedaan om iets extra’s te kunnen doen, nu de nood in de wereld zo hoog is. Dit geldt eveneens voor stichtingen en vermogensfondsen.’ (Bron: ND.)

Keerzijde van dit verhaal is wel dat er tegelijkertijd een duidelijke terugloop van donaties door bedrijven te merken is, omdat de meeste bedrijven zwaar te lijden hebben onder de Corona-crisis. En opmerkelijk genoeg kwam toezichthouder goede doelen CBF in oktober 2020 nog met een minder rooskleurig onderzoek naar buiten. Zodra de cijfers van de leden van koepel Goede Doelen Nederland - die het leeuwendeel van de fondsenwervende goede doelenmarkt representeren - bekend zijn, kunnen er meer conclusies aan verbonden worden.
gerelateerde items