Toon alles (3)

Nederlanders zijn meer gaan geven...maar welke Nederlanders?

10 januari 2016, 09:24
CBS-gemiddelden versluieren de 20-80-regel in filantropisch Nederland.
CBS-gemiddelden versluieren de 20-80-regel in filantropisch Nederland.
Uit CBS-statistieken blijkt dat Nederlandse huishoudens steeds meer gaan geven aan goede doelen. In het begin van deze eeuw was dat ongeveer 250 euro per jaar. Tien jaar later zijn donaties aan goede doelen opgelopen naar 400 euro per jaar.
 
In deze cijfers zijn donaties uit nalatenschappen niet meegenomen. Nederlanders doneren meer aan goede doelen naarmate ze ouder worden. Jonge huishoudens - met een hoofdkostwinner tot 35 jaar - geven bijna 1 procent van hun uitgaven uit aan een goed doel. Onder huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder bedraagt dit het dubbele.
 
De gegevens van het CBS zijn gemiddelden en versluieren een realiteit die deels door het longitudinale onderzoek Geven In Nederland is blootgelegd de afgelopen twintig jaar: 20% van de huishoudens is namelijk verantwoordelijk voor 80% van de giften.
 
Geven In Nederland geeft ook aan dat de zeer forse verschillen in geefgedrag samenhangen met leeftijd (ouderen geven meer), opleidingsniveau (hoger opgeleiden geven meer), inkomen en vermogen (rijken geven meer) en religie (kerkelijken geven meer, met name protestanten).Voor alle CBS-cijfers: klik hier
gerelateerde items