Toon alles (1)

Nederlanders vinden problemen dichtbij huis steeds belangrijker

2 februari 2015, 19:27
Nederlanders vinden problemen dichtbij huis steeds belangrijker
Nederlanders vinden problemen dichtbij huis steeds belangrijker
Het Nederlandse Donateurs Panel (NDP) heeft in december het vertrouwen in goede doelenorganisaties weer gemeten. Dit blijkt in het laatste kwartaal licht gedaald, maar over het hele jaar is sprake van een duidelijke stijging. Een opvallende uitkomst: Nederlanders lijken problemen dichter bij huis steeds belangrijker te vinden.

Een van de extra vragen aan het donateurspanel was dit keer: ‘Welk probleem moet volgens u in 2015 als eerste worden opgelost?’ Onderwerpen in Nederland scoren dan opvallend hoger dan internationale onderwerpen. De reden om hiernaar te vragen waren de vele kritische reacties in de media naar aanleiding van de internationale hulpactie tegen Ebola.

Beste goede doelenactie
De tweede vraag was wat men de beste goede doelenactie van 2014 vond. 11 procent van het panel koos voor 3FM Serious Request. Ook de actie voor de bestrijding van Ebola scoort goed met 6 procent. Daarna worden de acties voor de voedselbank en de Icebucket Challenge voor ALS het meest genoemd. Die laatste scoort met maar 2 procent opvallend laag, gezien de hype die deze actie wereldwijd veroorzaakte (zie foto).

Wat moet er opgelost worden in 2015?
De derde vraag was: welke problemen moeten in 2015 echt opgelost worden en wat doet u zelf in 2015 om de wereld te verbeteren? Opvallend is dat mensen problemen dichter bij huis belangrijker gaan vinden. In de top 3 komen alleen binnenlandse onderwerpen voor, zoals armoede in Nederland, ouderenzorg en de toenemende kosten voor de zorgverzekering in Nederland.  Op de vraag wat men zelf zou willen doen om de wereld te verbeteren antwoordt 34,7 procent: mensen in mijn omgeving persoonlijk verzorgen. Overigens zal dit, door de veranderingen in de zorg, ook steeds vaker nodig zijn. Verder willen mensen spullen (kleding en etenswaren) geven aan mensen in hun omgeving die het nodig hebben. Opmerkelijk: bijna een vijfde geeft aan zelf niets te gaan doen om de wereld te verbeteren.

Meer besteden bij meer inkomen?
Verder werd het panel dit keer niet naar veranderingen in hun geefgedrag gevraagd als er bezuinigd zou moeten worden, maar wat men zou doen als er meer te besteden is. . Bijna een kwart van de respondenten geeft aan meer aan goede doelenorganisaties te gaan geven zodra ze meer te besteden krijgt. Van de jongeren geeft 40 procent aan goede doelenorganisaties te gaan steunen, maar ook hun huidige donaties te verhogen.

Klik hier voor het volledige rapport.
gerelateerde items