Toon alles (1)

Nederland investeert wel meer in microfinanciering: ‘Steun voor ontwikkelingshulp daalt’

4 november 2014, 15:41
Nederland investeert wel meer in microfinanciering: ‘Steun voor ontwikkelingshulp daalt’
Nederland investeert wel meer in microfinanciering: ‘Steun voor ontwikkelingshulp daalt’
Bij de verkiezingen in 2006 stond 47 procent van de kiezers positief ten opzichte van ontwikkelingshulp. Bij de verkiezingen in 2010 was dat gedaald tot 28 procent en in 2012 tot 22 procent. Uit een recente peiling onder ruim 50.000 respondenten van de Vraag van Vandaag blijkt dat het sentiment verder is verslechterd, meldt ING. Wel wordt er meer geïnvesteerd in microfinanciering.

Maar liefst 41 procent is negatiever geworden over ontwikkelingshulp in het afgelopen jaar. Slechts 4 procent is optimistischer. Eén op de drie respondenten vindt dat ontwikkelingshulp zich meer moet richten op lokaal ondernemerschap en microfinanciering. Dat zien we ook terug in de activiteiten van Nederlandse investeerders in microfinanciering. Ondanks afnemende steun van de overheid en onzekerheid op financiële markten lieten zij het geïnvesteerde vermogen groeien van €2,1 miljard in 2010 tot €2,5 miljard in 2013. Naar verwachting zet deze trend door en groeit de sector met 9 procent in 2014 en 10 procent in 2015 tot €3,0 miljard.

Meningen lopen sterk uiteen over focus ontwikkelingshulp
Eén op de vier respondenten vindt dat ontwikkelingshulp zich meer moet richten op gezondheidszorg (24 procent). Eén op de vijf respondenten is van mening dat onderwijs en lokaal ondernemerschap meer gestimuleerd moeten worden (19 procent). Slechts één op de twintig respondenten hecht meer belang aan handel (5 procent). Dat is opmerkelijk omdat handel een belangrijke pijler is van het hernieuwde beleid op het gebied van ontwikkelingshulp door het kabinet Rutte-II. Blijkbaar sluit het beleid nog niet aan bij de mening van het publiek, waardoor er een communicatietaak ligt voor de overheid.

Nederlandse microfinancieringssector groeit in turbulente tijden
Wereldwijd is er naar schatting €110 miljard euro geïnvesteerd in microfinanciering. Hiervan wordt €26 miljard gefinancierd door buitenlandse investeerders. De dertien leden van het Nederlands platform voor Inclusieve Financiering (NpM) verstrekken gezamenlijk €2,5 miljard aan de sector en vertegenwoordigen het overgrote deel van de Nederlandse financiering. Het aandeel van Nederlandse financiers in de buitenlandse investeringen bedraagt maar liefst 9,7 procent. Daarmee speelt Nederland een voorname rol in de financiering van de sector. Ondanks terugtredende overheidssteun en turbulentie op internationale financiële markten zijn de investeringen gegroeid van €2,1 miljard in 2010 tot €2,5 miljard in 2013.

Creëren juiste infrastructuur
Naar verwachting zet deze trend door en groeit de sector met 9 procent in 2014 en 10 procent in 2015 tot €3,0 miljard. ‘Deze cijfers laten zien dat de investeerder graag wil. De Nederlandse overheid moet haar invloed en middelen aanwenden voor creatie van de juiste infrastructuur’, aldus Roy Budjhawan, hoofd ING Microfinanciering.
gerelateerde items