NDP: liever niet bedelen op social media

21 november 2017, 10:00
Donatieverzoeken via social media worden niet gewaardeerd.
Donatieverzoeken via social media worden niet gewaardeerd.
Het Nederlandse Donateurspanel heeft opnieuw het donateurs- en consumentenvertrouwen gemeten. Beide zijn de afgelopen maanden niet veranderd en staan respectievelijk op -7 en 23. Het NDP deed ook onderzoek naar goede doelenorganisaties op social media. Conclusie: donatieverzoeken via social media worden niet gewaardeerd en steeds meer mensen vinden de informatie van goede doelen op sociale media ‘irritant’.
 
Zestigplussers vaker op social media
Twee jaar geleden deed het NDP een soortgelijk onderzoek, waardoor de resultaten goed met elkaar vergeleken konden worden. Van de respondenten maakt 94 procent gebruik van social media. Daarvan volgt 32 procent een goed doel op social media. Twee jaar geleden was dit slechts 24 procent, dus daar is sprake van een stijging. De meeste volgers zijn te vinden in de leeftijdsgroep van jonger dan dertig jaar. Onder zestigplussers is dat 22 procent, maar deze groep vertoont de sterkste stijging: in 2015 was dat maar dertien procent.
 
Vrouwen vaker op Facebook, mannen meer op Twitter
Ook is gekeken naar welke kanalen men goede doelen op social media volgt. Het meeste gebeurt dat op Facebook (87 procent). Van de vrouwen volgt 31 procent een goed doel op Facebook, terwijl mannen daar met 19 procent een beetje bij achterblijven. Mannen volgen goede doelen wel weer vaker op bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn en YouTube.
Opvallend is ook de groei van Instagram. Waar in 2015 acht procent van de social mediagebruikers uit het panel een goed doel volgde op Instagram, is dat in 2017 gestegen naar 18 procent. Zowel op YouTube als WhatsApp volgt 17 procent van de respondenten een goed doel. Deze kanalen zijn de vorige keer niet bevraagd.
 
Liever geen donatieverzoeken
De onderzoekers vroegen de respondenten ook naar de manier waarop goede doelen zich presenteren. Aan de hand van acht stellingen werd de informatie van goede doelen op social media vervolgens ‘interessant’ (57 procent) en ‘inspirerend’ (48 procent) ervaren. Maar ten opzichte van 2015 is er ook meer ergernis: in 2015 noemde dertien procent goede doelen ‘irritant’, terwijl dit nu 21 procent is.
45 procent geeft aan weleens een donatievraag te krijgen via social media, 35 procent staat hier positief tegenover en 21 procent heeft ook daadwerkelijk een donatie gedaan. De meerderheid reageert echter negatief: 43 procent vindt het irritant en voor 32 procent van de respondenten is het zelfs reden om een goed doel niet langer te volgen op social media.
 
Vrouwen positiever dan mannen
De onderzoekers van het NDP zijn hier dieper ingedoken. ‘Het viel ons op dat vrouwen met 31 procent positiever tegenover donatievragen op social media staan dan mannen (26 procent). Mannen geven ook vaker aan dat een donatievraag voldoende reden is om een goed doel niet langer te volgen dan vrouwen (41 procent tegenover 24 procent). Leeftijd speelt ook een rol. De groep 50-59-jarigen staat met 47 procent het meest positief tegenover donatievragen via social media. Ze worden op de voet gevolgd door mensen jonger dan 30 jaar (45 procent). Van de respondenten die weleens een donatie hebben gedaan via social media, komen de meesten uit de groep 50-59 jaar (29 procent). Ook goed scoren de groep 30-39 jaar (26 procent) en de groep jonger dan 30 (25 procent).
 
Klik hier voor het volledige onderzoek.
 
gerelateerde items