NDP-meting september: donateursvertrouwen zakt verder weg

22 oktober 2020, 06:00
NDP-meting september: donateursvertrouwen zakt verder weg
NDP-meting september: donateursvertrouwen zakt verder weg
Afgelopen juni zag Nederland weer licht aan het einde van de lock-down en wees de periodieke meting van het Nederlandse Donateurs Panel (NDP)  erop dat de coronacrisis relatief weinig veranderd leek te hebben aan het vertrouwen van donateurs in goede doelen. Inmiddels heeft de lock-down ons weer (bijna) ingehaald en blijkt uit de nieuwste meting dat het donateursvertrouwen de trend van het consumentenvertrouwen naar beneden lijkt te volgen.

Het donateursvertrouwen is gedaald van -14 in juni naar -20 nu. Het consumentenvertrouwen staat op dit moment op -28. Van de panelleden denkt 51% dat de Nederlandse bevolking in het afgelopen jaar minder is gaan geven aan goede doelen. Opvallend is dat het panel over de toekomst niet anders is gaan denken.

Het panel kreeg ook deze keer extra vragen voorgelegd. De eerste serie vragen gaat over de wereld over vijf jaar. De antwoorden kunnen vergeleken worden met de meting van 2015. Erg interessant hoe het panel tegen een veranderende wereld aankijkt. En wat daarvan klopt.
 
Als tweede werd gevraagd naar het vertrouwen in instanties. Sinds 2012 blijkt het vertrouwen in instanties sterk gedaald: het aantal mensen met veel vertrouwen in de overheid halveerde. Opvallend is wel dat vergeleken met vorig jaar het vertrouwen in alle instanties stijgt. Mogelijk zorgt de onzekerheid rond COVID-19 voor een herwaardering van de instanties.

Lees hier alle resultaten van de NDP-septembermeting.

Bron: NDP/WWAV
gerelateerde items