Geven donateurs met hoofd of hart?

1 augustus 2018, 16:00
Het NDP onderzocht of donateurs meer met hun hoofd of met hun hart doneren.
Het NDP onderzocht of donateurs meer met hun hoofd of met hun hart doneren.
Meer dan de helft (56 procent) van de Nederlandse donateurs gaat bij een grotere donatie op zoek naar meer feitelijke informatie. Bij de rest (44 procent) heeft de hoogte van het giftbedrag geen invloed op de informatiebehoefte. Dit blijkt uit de nieuwste meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Verder geeft 37 procent van de donateurs aan dat hun keuze om aan een goed doel te geven evenveel afhangt van hun gevoel als van feitelijke informatie. Voor een derde speelt het gevoel meer een rol (33 procent).
 
In de junimeting van het Nederlands Donateurspanel (NDP) geeft 56 procent van het panel aan dat de behoefte aan informatie groter wordt bij een hogere donatie. Voor 44 procent heeft de hoogte van de gift geen invloed op de informatiebehoefte. Als er onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd, is te zien dat 78 procent van de respondenten onder de dertig jaar meer feitelijke informatie op prijs stelt. Voor donateurs ouder dan dertig is dit 53 procent. Zestigplussers hebben aanzienlijk minder honger naar feiten dan zestigminners (64 procent tegenover 36 procent).
 
Feiten versus gevoel
Verder werd onderzocht hoe donateurs geven: met hun hoofd of met hun hart? 37 procent van de respondenten zoekt een combinatie van beide. Een derde geeft aan dat gevoel meer een rol speelt (33 procent). Slechts tien procent geeft aan meer te handelen op basis van feiten. Gekeken naar leeftijd valt op dat zeventien procent van de groep 50- tot 59-jarigen de keuze volledig laat afhangen van het gevoel. Bij mensen jonger dan vijftig jaar is dat slechts negen procent.
 
Doelstelling en resultaten belangrijk voor jongere doelgroep
Panelleden onder de dertig jaar vinden het, vergeleken met dertigplussers, vooral belangrijk om de doelstellingen van de organisatie (84 procent versus 68 procent) en de behaalde resultaten (71 procent versus 51 procent) te weten. Van de vijftigplussers vindt 43 procent het belangrijk dat het goede doel zich onafhankelijk laat toetsen, tegenover 22 procent uit andere leeftijdsgroepen. Hoe het staat met de reserves van goede doelen is vooral voor zestigplussers interessant in vergelijking met zestigminners (tien procent tegenover vier procent).
 
Man versus vrouw
Vrouwen uit het panel blijken hun keuze om te doneren vaker dan mannen op gevoel te baseren. Zo geeft een kwart van de vrouwen aan dat zij geen feiten nodig hebben, omdat zij hun keuze baseren op gevoel. Van de mannen wil 77 procent de doelstellingen van de organisatie kennen, bij vrouwen geldt dit voor 65 procent.
 
Donateursvertrouwen
Zoals elk kwartaal peilt het NDP het donateursvertrouwen op dat moment. Afgelopen kwartaal steeg dit vertrouwen van -9 naar -8. De negatieve berichtgeving over goede doelen in de eerste maanden van het jaar lijken geen blijvende schade te hebben veroorzaakt, constateert het NDP. Het consumentenvertrouwen daalde dit kwartaal met een fractie van 24 naar 23, maar ligt daarmee nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-3).
 
gerelateerde items