NDP: Helft Nederlanders switcht niet tussen goede doelen

29 augustus 2013, 04:00
NDP: Helft Nederlanders switcht niet tussen goede doelen
NDP: Helft Nederlanders switcht niet tussen goede doelen
Het donateursvertrouwen uit de peiling van juni 2013 komt uit op een sombere -48. Dit is wederom een flinke daling ten opzichte van eerdere metingen. In maart kwam de index uit op -42, waar in december de index nog op -36 stond. Behalve in september 2010 (toen -49) en september 2011 (ook -49) was de index nog niet zo laag. Maar uit het onderzoek van het Nederlandse Donateurspanel blijkt ook dat de meeste Nederlanders vrij trouw zijn aan het goede doel van hun keuze.

In tegenstelling tot het donateursvertrouwen, stijgt het consumentenvertrouwen licht. De meting van juni 2013 komt uit op -36, waar dat in maart nog -41 was. Qua geefbereidheid heeft men de afgelopen 12 maanden minder aan goede doelen gegeven (van -21 naar -25) en verwacht ook minder te gaan geven in de komende 12 maanden (van -24 naar -31). Bovendien is men negatiever geworden over het imago van goede doelen. Een groter percentage respondenten is negatiever gaan denken over goede doelen in de afgelopen 12 maanden (van -34 naar -40).

Typen donateurs
Er zijn verschillende typen donateurs te onderscheiden in Nederland. Zo heb je mensen die alleen geven aan collectes aan de deur, mensen die vooral losse giften geven wanneer het hen uitkomt en  mensen die vooral structureel een vast bedrag per maand geven. En dan zijn er nog de mensen die niet geven aan een goed doel.  Een derde van de respondenten (34 procent) geeft aan vooral losse giften te geven, iets meer dan een kwart (27 procent) geeft een vast bedrag per maand en bijna een vijfde (19 procent) geeft alleen aan collectes aan de deur. Eenzelfde aantal zegt aan niet aan goede doelen te geven.

Verschillen met drie jaar geleden
Ten opzichte van drie jaar geleden is een aantal zaken veranderd. Zo typeerde in 2010 iets meer dan eenderde (35 procent) zich als vaste-giftengever ten opzichte van iets meer dan een kwart (27 procent) nu in 2013. Het percentage respondenten dat toen zichzelf zag als een collecte-gever lag toen iets hoger (toen 22 procent en nu 19 procent). Het grootste verschil betreft het aantal mensen dat zich omschrijft als iemand die niet geeft aan goede doelen. Waar het in 2010 een tiende van de respondenten was, is dit nu bijna een vijfde.

Trouw aan goede doelen
De meerderheid van de respondenten (47 procent) geeft trouw aan enkele vaste doelen. Bij de leeftijdsgroepen 45-54 en 55+ is dit percentage zelfs nog veel hoger (respectievelijk 63 procent en 54 procent) en geeft ook een veel lager percentage aan impulsief te switchen (respectievelijk 13 procent en 16 procent ten opzichte van 20 procent van alle respondenten). Hieruit kunnen we opmaken dat zeker de helft van de Nederlanders voorlopig niet van plan is om te switchen tussen goede doelen.
Ook is men bereid in de toekomst aan een goed doel meer te gaan geven dan dat ze nu al doen Een groot deel van de respondenten overweegt bovendien om in de toekomst (nog) een (ander) doel te gaan steunen. We kunnen hieruit opmaken dat ondanks de huidige economische situatie er voor alle fondsenwervende instellingen zeker nog potentie is voor het werven van nieuwe giftgevers.
gerelateerde items