NDP: Donateursvertrouwen voorlopig in neergaande trend

11 februari 2020, 10:00
NDP: Donateursvertrouwen voorlopig in neergaande trend
NDP: Donateursvertrouwen voorlopig in neergaande trend
De laatste meting (december 2019) van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) laat zien dat het donateursvertrouwen vooralsnog in een neerwaartse lijn zit. Het donateursvertrouwens is na het tweede kwartaal van 2019 voortdurend gedaald. In het tweede kwartaal stond dat vertrouwen het minst laag in 12 jaar, op -5. In het derde kwartaal zakte dit naar -9 en nu in het laatste kwartaal van 2019 zakt dit verder door naar -11. Ook het consumentenvertrouwen zakte, maar minder: dat staat nu op -2, gelijk aan de eerste twee kwartalen van 2019. 
 Top 3 onderwerpen

Op de vraag aan het donateurspanel welke onderwerpen in 2020 extra aandacht verdienen van het grote publiek, was er een verschuiving.  In de top-3 ziet het NDPonderwerpen terugkomen die gaan over problemen in Nederland: armoede, stijgende zorgkosten en ouderenzorg. Waar het klimaatprobleem vorig jaar nog op 2 stond, viel het dit jaar net buiten de top-3. Het NDP vraagt zich af: ‘Zou het er wellicht mee te maken kunnen hebben dat dit onderwerp afgelopen jaar veel in het nieuws is geweest?’Grootste stijgers en dalers

Ten opzichte van 2018 en 2019 noemde het donateurspanel de volgende onderwerpen significant vaker voor 2020: 
  • Jeugdzorg in Nederland: 14,5% voor 2020 vs. 9% voor 2018 en 2019 
  • Kinderen die op straat leven: 15,5% voor 2020 vs. 10,7% voor 2018 en 2019 
  • Overbevolking: 11% voor 2020 vs. 7,1% voor 2018 en 2019 
Voor 2020 werd het onderwerp ‘oorlogen’ significant minder vaak genoemd dan voor 2018 en 2019. 

Verschil tussen mannen en vrouwen 

De onderwerpen die volgens mannen in 2020 op de agenda moeten staan verschillen sterk
van de onderwerpen die door vrouwen worden genoemd. Zo vinden mannen de onderwerpen ‘overbevolking’ (14% vs. 8%) en ‘onderzoek naar genezing van ziekten’ (14% vs. 8%) vaker belangrijk dan vrouwen. En noemen vrouwen vaker de onderwerpen ‘armoede in Nederland’ (38% vs. 29%) en ‘jeugdzorg in Nederland’ (19% vs. 10%). 
Ook bij de vergelijking tussen verschillende leeftijdsgroepen, zien we duidelijke verschillen. Zo willen 30-minners vaker dan 30-plussers dat de volgende onderwerpen in 2020 aandacht krijgen: 
  • Klimaatprobleem (35% vs. 22%) 
  • Huiselijk geweld (12% vs. 5%) 
  • Armoede in ontwikkelingslanden (11% vs. 4%) 
  • Schending van mensenrechten (9% vs. 4%) 
Mensen tussen de 40 en 49 jaar vinden vaker dan andere leeftijdsgroepen dat armoede in Nederland in 2020 extra aandacht verdient (42% vs. 32%). Zestigplussers vinden vaker dan 60-minners dat ouderenzorg in Nederland volgend jaar meer aandacht moet krijgen van het grote publiek (41% vs. 21%).
 
Over NDP: WWAV voert verder elk kwartaal een meting uit onder het Nederlandse publiek: Het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Het Nederlandse Donateurspanel is een periodieke monitor die het donateursvertrouwen in Nederland in beeld brengt. De index van het donateursvertrouwen wordt tweemaandelijks bepaald. Deze index geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en onderzoekt de invloed van verschillende factoren daarop. De index van het donateursvertrouwen wordt bepaald op basis van vijf vragen over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De methodiek van Het Nederlandse Donateurspanel is afgeleid van de maandelijkse meting van het consumentenvertrouwen door het CBS.
♦Download de complete NDP-rapporten: klik hier
 
►Bron & infografics: NDP 
gerelateerde items