NDP: Donateursvertrouwen in de lift: Meerderheid gaf niet aan actie Filipijnen

15 januari 2014, 04:00
NDP: Donateursvertrouwen in de lift: Meerderheid gaf niet aan actie Filipijnen
NDP: Donateursvertrouwen in de lift: Meerderheid gaf niet aan actie Filipijnen
Onderzoek van het Nederlandse Donateurspanel in december vorig jaar geeft aan dat slechts 19 procent van de respondenten aan Giro555 heeft gegeven naar aanleiding van de ramp in de Filipijnen. Een ruime meerderheid (61 procent) doneerde niet en vreesde dat het geld aan de strijkstok zou blijven hangen of gaf aan voor dit doel geen geld te hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat het donateursvertrouwen nog steeds in de lift zit. Het steeg licht tot -47. In september stond dit cijfer nog op het laagste punt ooit (-52). 

Het consumentenvertrouwen zit het hele jaar al in de lift en ook de afgelopen maanden steeg dit cijfer (van -33 naar -27). Daarmee bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste punt sinds medio 2012. Zowel bij het consumenten- als het donateursvertrouwen, scoren mannen hoger dan vrouwen, maar jongeren zijn nog altijd het meest positief over goede doelen. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar komt het donateursvertrouwen uit op -32. Of er sprake is van een heuse generatiekloof is de vraag, maar ouderen (45-54 jaar en 55+) hebben aanzienlijk minder vertrouwen: -58.

Bezuinigen op goede doelen
De meting van december laat zien dat bijna een kwart van de consumenten zou stoppen met het geven aan goede doelen als zij zouden moeten bezuinigen. Als de groep 55+ de broekriem aan moet trekken, zou zelfs ruim 30 procent stoppen met het geven aan goede doelen. 21 procent van alle respondenten zou een lager bedrag per doel geven, 15 procent zou minder doelen gaan steunen en 14 procent zegt niet te zullen bezuinigen op giften aan goede doelen.

Trouwste aanhang
Gezondheidsfondsen hebben de trouwste aanhang: 34 procent zou zeker blijven geven. Toch is dit cijfer flink gedaald ten opzichte van december vorig jaar (39 procent). Fondsen op het gebied van Welzijn & Cultuur moeten zich al langer zorgen maken. Slechts 6 procent van de respondenten blijft het doel onder alle omstandigheden trouw. Dat slechts 7 procent van de ondervraagden dit jaar meer wil geven, is een sombere uitslag. De 55-plussers trekken dit cijfer flink naar beneden: slechts een schamele 2 procent is het eens met deze stelling. Gelukkig zorgen de jongeren voor hoop. In de leeftijd van 18-24 jaar gaf 15 procent aan het eens te zijn met deze stelling.

Kosten fondsenwerving
Het NDP onderzocht ook het begrip voor kosten. 46 procent van de ondervraagden heeft hier begrip voor. Van de mensen tot 45 jaar vindt ongeveer de helft dat fondsenwerven geld kost en vanaf 45 jaar zakt dit percentage. Van de 55-plussers vindt slechts 36 procent het logisch dat fondsenwerving geld kost.

Klik hier voor het volledige rapport.
gerelateerde items