NDP: ‘Meer aandacht voor toenemende kosten gezondheidszorg’

23 januari 2018, 08:00
De kosten van de gezondheidszorg zijn volgens het Nederlandse Donateurspanel het belangrijkst, behandeling en genezing van besmettelijke ziektes het minst.
De kosten van de gezondheidszorg zijn volgens het Nederlandse Donateurspanel het belangrijkst, behandeling en genezing van besmettelijke ziektes het minst.
In het eerste rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) van dit jaar een terug- en vooruitblik. Welke goede voornemens zijn waargemaakt en welke niet? Daarnaast hebben de onderzoekers de onderwerpen op een rijtje gezet die volgens het panel meer aandacht verdienen. De kosten van de gezondheidszorg zijn volgens het panel het meest belangrijk, behandeling en genezing van besmettelijke ziektes het minst.
 
Donateursvertrouwen stijgt niet
Waar het consumentenvertrouwen vorig kwartaal onveranderd was, is het dit kwartaal gestegen van 23 naar 25. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever en ook de koopbereidheid neemt iets toe. Deze stijging is niet terug te zien in het donateursvertrouwen. Net als in juni en september bleef het donateursvertrouwen ook in december steken op -7.
 
Goede voornemens
Aan het eind van 2016 werd het donateurspanel gevraagd naar hun goede voornemens voor 2017. De respondenten spraken de verwachting uit dat men vaker van (meer) betekenis voor anderen zou zijn en groen(er) zou leven. De onderzoekers vroegen een jaar later of dit gelukt was. Dat was niet op alle vlakken het geval, maar de respondenten zijn wel meer vrijwilligerswerk gaan doen, meer gaan geven aan goede doelen en vooral groener gaan leven. Vrouwen gaven vaker dan mannen aan dat zij groener zijn gaan leven (46 procent tegenover 35 procent) en dat zestigplussers geven vaker aan dat ze (meer) vrijwilligerswerk zijn gaan doen dan mensen jonger dan zestig jaar.
 
Top 3 belangrijke onderwerpen
Eind 2014 werd het panel gevraagd welke drie onderwerpen in 2015 meer aandacht verdienen van het grote publiek. Nu, drie jaar later, werd de vraag opnieuw gesteld en blijken de antwoorden niet veranderd, wel is de volgorde van de top 3 veranderd. ‘Toenemende kosten voor de gezondheidszorg in Nederland’ steeg van plaats 3 naar plaats 1. Verder valt het op dat de percentages in de top 3 nu veel dichter bij elkaar liggen dan in 2015.
 
Top 3 van onderwerpen die meer aandacht mogen krijgen
1. Toenemende kosten voor gezondheidszorg in Nederland (33,1 procent, was in 2015 24,1 procent)
2. Armoede in Nederland (32,8 procent, was in 2015 44,5 procent)
3. Ouderenzorg in Nederland (31,7 procent, was in 2015 32,4 procent)
 
Jongeren blijken vooral de toenemende zorgkosten in Nederland minder belangrijk vinden dan ouderen. Armoede in Nederland is vooral voor de groep 40 tot 49-jarigen een onderwerp dat extra aandacht verdient in 2018 en met name de groep zestigplussers wil extra aandacht voor ouderenzorg.
 
Top 3 minst belangrijke onderwerpen
Bij de drie onderwerpen die volgens het donateurspanel het minst belangrijk zijn om op te lossen, komen we een nieuwkomer tegen: ‘Behandeling en genezing van besmettelijke ziektes (aids, hiv, ebola)’. ‘Discriminatie van minderheden’ en ‘De opvang van vluchtelingen’ staan net als drie jaar geleden in de top 3 van minst belangrijke onderwerpen.
 
Top 3 van minst belangrijke onderwerpen om op te lossen
1. Behandeling en genezing van besmettelijke ziektes (aids, hiv, ebola) (1,9 procent)
2. Discriminatie van minderheden (2,5 procent, was in 2015 2,2 procent)
3. Opvang van vluchtelingen (3,9 procent, was in 2015 3,6 procent)


 De index van het donateursvertrouwen wordt driemaandelijks bepaald door het Nederlandse Donateurspanel. Met ingang van juni 2014 worden de metingen uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder.
 
Download het volledige rapport hieronder.
 
gerelateerde items