NDP: ‘Daling donateursvertrouwen lijkt gestopt’, maar veertigers haken even helemaal af

10 februari 2021, 09:00
NDP: ‘Daling donateursvertrouwen lijkt gestopt’, maar veertigers haken even helemaal af
NDP: ‘Daling donateursvertrouwen lijkt gestopt’, maar veertigers haken even helemaal af
In de huidige lockdown waren de onderzoekers van het periodieke Nederlands Donateurs Panel (NDP) extra benieuwd naar de invloed daarvan op het donateursvertrouwen. Hun conclusie luidt: de daling lijkt gestopt. Het NDP komt in december op hetzelfde indexcijfer als in september 2020: -20. Daarbij staat het gelijk aan het consumentenvertrouwen dat in december klom, ook naar -20. De daling in vertrouwen bij de veertigers is echter zeer opvallend.

In een toelichting op de cijfers van de decembermeting zeggen de onderzoekers: ‘Tussen verschillende leeftijdsgroepen zit veel verschil in het indexcijfer. De panelleden tot 30 jaar zijn altijd het meest positief, met het donateursvertrouwen dit kwartaal op -7. De opvallendste verschuiving vindt plaats bij de groep van veertigers. Het donateursvertrouwen daalt bij hen het hardst: van -9 in maart naar -30 nu. Zij zijn daarmee zelfs de meest pessimistische groep, waar in maart dat nog overduidelijk de zestigplussers waren. 

Kloof arm-rijk wordt belangijker
Jaarlijks wordt het panel in december gevraagd welk onderwerp in het nieuwe jaar meer aandacht verdient. De grootste stijger is dit jaar ‘De groter wordende kloof tussen arm en rijk’. Andere stijgers zijn ‘Behandeling en genezing van besmettelijke ziektes’ en het ‘Klimaatprobleem’. Grootste daler is ‘Ouderenzorg’. Opvallend zijn hier de verschillen per regio. In Noord-Nederland staat de arm-rijk-kloof op de eerste plaats, in Oost-Nederland het klimaatprobleem, in Zuid-Nederland de stijgende kosten van de gezondheidszorg en in West-Nederland de armoede in Nederland.

Flinke uitdaging op social media
Na 2015 en 2017 is ook in december 2020 gevraagd wat men vindt van de informatie van goede doelen op social media. Dat beeld wordt negatiever. De groep die ‘leuk’ als antwoord geeft halveerde. De groep die ‘irritant’ invulde verdubbelde. De onderzoekers: ‘Het lijkt erop dat goede doelen een flinke uitdaging hebben als het gaat over het boeien van hun volgers op social media.’
Over het NDP-onderzoek:
De index van het donateursvertrouwen wordt driemaandelijks bepaald door het Nederlandse Donateurspanel en geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen. Het kan dan ook als barometer dienen voor de goededoelensector.
De index van het donateursvertrouwen is qua methodiek afgeleid van het consumentenvertrouwen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en wordt bepaald op basis van vijf vragen over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De respondenten kunnen bij deze vragen vinden dat het beter gaat (‘de optimisten’), dat het slechter gaat (‘de pessimisten’) of dat de situatie gelijk blijft. De indicatoren worden berekend door het percentage optimisten te verminderen met het percentage pessimisten. 
De metingen worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek
op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder. 


►Lees hier alle resultaten van de decembermeting en/of alle eerdere metingen: klik hier.
►Download het volledige rapport: klik hier
gerelateerde items