Donateurspanel: goed en minder goed nieuws over goede doelen

26 april 2018, 06:10
Donateurspanel: goed en minder goed nieuws over goede doelen
Donateurspanel: goed en minder goed nieuws over goede doelen
Er is goed en minder goed nieuws over goede doelen. Dat blijkt uit de laatste kwartaalmeting van het Nederlands Donateurspanel. Positief is dat respondenten relatief veel vertrouwen hebben in goede doelen als het gaat om de bescherming van donateursprivacy. Daartegenover staat dat opvallend veel meer respondenten negatiever over goede doelen zijn gaan denken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Of de recente golf van negatieve publiciteit (o.a. Oxfam-gate) hier debet aan is, kan niet met zekerheid gezegd worden. 
 
Het NDP meet ieder kwartaal het donateursvertrouwen. Na een stabiel 2017 is dat vertrouwen in het eerste kwartaal van 2018 een fractie gezakt van -7 naar -9. De afgelopen twaalf jaar is was het gemiddelde vertrouwen -27. 
 
Hoe groot is het vertrouwen?
De actuele kwartaalmeting stond in het teken van de AVG. Met inwerkingtreding daarvan op 25 mei hebben burgers meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Het panel werd gevraagd hoe groot het vertrouwen is in de databeveiliging door elk van de volgende organisaties: webwinkels, aanbieders van social media, goededoelenorganisaties, landelijke winkelketens en telefonie- en internetbedrijven. De top-5 van de instanties van het meest naar het minst vertrouwd door respondenten wat betreft persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie in 2018: 
1 Goededoelenorganisaties (30 procent)
2 Telefonie- en Webwinkels (24 procent)
3 Internetbedrijven (23 procent)
4 Landelijke winkelketens (21 procent)
5 Aanbieders van sociale media (8 procent)
 
Net als in 2016 staan goede doelen nog steeds op de eerste plaats. In vergelijking met andere organisaties, komen ze met 30 procent goed uit de bus. Jongeren onder de 30 hebben significant meer vertrouwen in de databeveiliging van goede doelen dan 30-plussers. 
 
Persoonsgegevens delen
Ook werd gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat bij een donatie bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met een goed doel. Zie hiervoor onderstaande tabel.

 
 Jongeren tot 30 jaar zijn vaker bereid hun naam, e-mail en geboortedatum te delen dan 30-plussers. 50- tot 59-jarigen zijn minder vaak bereid hun adres en telefoonnummer te delen dan andere leeftijdsgroepen en 60-plussers zijn juist minder vaak bereid hun naam te delen dan mensen jonger dan 60 jaar. 

Invoed van negatieve publiciteit
Een andere pijler in het onderzoek betrof de invloed van negatieve publiciteit: hoe schadelijk zijn de misstanden die in februari aan het licht kwamen voor goede doelen in het algemeen? En wat zijn de gevolgen voor de betrokken hulporganisaties in het bijzonder? NDP: ‘Ondanks het bijna ongewijzigde donateursvertrouwen, heeft de negatieve publiciteit mogelijk toch gevolgen. Op de vraag ‘Bent u in de afgelopen 12 maanden in het algemeen positiever of negatiever gaan denken over goededoelenorganisaties?’ antwoordt in maart 2018 dertig procent dat zij negatiever zijn gaan denken. Als we kijken naar 2017 en de eerste twee maanden van 2018 geeft gemiddeld negentien procent dit aan. Een opvallende stijging, al ontbreekt een direct causaal verband met de recente berichtgeving.’
 
Het panel is vooral negatief over de betreffende goede doelen: van de respondenten geeft 61 procent aan dat het vertrouwen in deze organisaties is afgenomen. Ook geeft 61 procent aan dat zij hier negatiever over zijn gaan denken. Bijna de helft van de ondervraagden is voorlopig niet (langer) bereid de betrokken goede doelen te steunen. Twee derde vindt dat deze situatie geen reden is om de betreffende goede doelen juist méér te steunen, omdat zij het juist nu hard nodig hebben. 
 
Oordeel over de sector milder
Als deze resultaten vergeleken worden met die van goede doelen in het algemeen, lijkt het oordeel iets milder te zijn. Toch geeft veertig procent van de respondenten aan dat ook het vertrouwen in goede doelen in het algemeen is afgenomen. Daar staat tegenover dat veertig procent van het panel aangeeft dat hun doneergedrag onveranderd blijft. Van de 60-plussers geeft de helft aan dat hun geefgedrag niet verandert door de negatieve berichten. 

Klik hier voor het volledige rapport van het Nederlandse Donateurs Panel.
gerelateerde items