Natuurmonumenten gaat stad en platteland verbinden met uniek project

18 februari 2021, 13:45
Natuurmonumenten gaat stad en platteland verbinden met uniek project
Natuurmonumenten gaat stad en platteland verbinden met uniek project
Natuurmonumenten gaat met een onorthodoxe coalitie van achttien partners de droom ‘Rotterdam de boer op!’ realiseren. Het betekent dat zij de stadsbewoners door middel van verschillende activiteiten bij de natuurinclusieve landbouw zullen betrekken. De samenwerkende partijen bestaan maatschappijbreed uit boeren, ketenpartijen, retailers, financiële instellingen, natuurorganisaties, kennisinstituten en ondernemers.
 
Natuurmonumenten: ‘Het is de start van een grote omwenteling op het Rotterdamse platteland én in de stad. Er wordt veel gesproken over de noodzaak van ‘natuurinclusieve landbouw’ en ‘kringlooplandbouw’. Deze partners gaan het dóen: meer bloemen, grutto’s, veldleeuweriken, bijen en vlinders op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal geproduceerd eten voor Rotterdammers en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Want de teelt van een krootje uit de Hoekse waard kan natuurvriendelijker en de weg van een stuk kaas uit Midden-Delfland naar de Rotterdamse consument kan korter.’
 

Het project
 kreeg een norme boost door een gift van de Nationale Postcode Loterij, dat vijf miljoen toekende om een start te maken met deze gezamenlijke droom. ‘De droom is complex en uitdagend’, zegt Marc van den Tweel (foto), algemeen directeur van Natuurmonumenten. ‘Maar deze omwenteling is broodnodig voor het herstel van onze biodiversiteit. Het is geweldig dat zoveel landelijke en lokale, grote en kleine partners hier hun schouders onder gaan zetten. Van boer tot het Rotterdamse bord, samen gaan we zorgen voor meer biodiversiteit op het Rotterdamse platteland. Het is dankzij de gift uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij dat wij de beweging op gang kunnen brengen en een vliegende start kunnen gaan maken. De tijd is er zo rijp voor.’
 
Dorine Manson, managing director Nationale Postcode Loterij: ‘Een natuurrijk, divers Nederlands landschap is een droom die we met Natuurmonumenten en veel Nederlanders delen. Het bijzondere van dit project is dat het de zo nodige impuls voor het landschap geeft, en daarnaast op grote schaal lokale producten beschikbaar maakt voor de kleinere beurs. Zo is dat nog niet eerder vertoond in Nederland.’
gerelateerde items