Toon alles (1)

Natuurkrachten bepalen olierampoefening Waddenzee

7 september 2017, 13:00
Foto: Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat zorgde voor de vrijwilligers (45) om het strand op te ruimen (Bron: Henk Postma)
Foto: Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat zorgde voor de vrijwilligers (45) om het strand op te ruimen (Bron: Henk Postma)
Harde wind en verhoogd water: hoe onvoorspelbaar de Waddenzee is bleek ook gisteren weer tijdens een grote olierampoefening in het waddengebied. Op en rond Schiermonnikoog werd geoefend met innovatieve technieken om olie in ondiep water, op een zandplaat en op het strand op te ruimen.
 
Door de slechte weersomstandigheden kon niet elk onderdeel doorgaan. ‘Bij de oefening 's morgens op het Rif, waaide het te hard, waardoor het materiaal dat de olie moest simuleren (het houtzaagsel) direct zou wegwaaien. Bovendien kwam de zandplaat helemaal onder water te staan. Dan blijkt dat we in een zeer dynamisch gebied moeten opereren, waar niet altijd alles gaat zoals je het vooraf bedenkt en moet er geïmproviseerd worden. Soms zijn de natuurkrachten de opruimtechnieken de baas', aldus Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.
 
Omdat de omstandigheden van de Waddenzee met het getij voortdurend veranderen, is er voor de oliebestrijding ook een hele specifieke aanpak nodig. De Waddenvereniging zet zich daar al jaren voor in. Samen plannen ontwikkelen achter onze bureau’s is noodzakelijk. Doordat we samen oefenen leren we waar we staan in de praktijk en wat we nog beter moeten doen. De Waddenvereniging kijkt terug op een geslaagde dag. Een goede samenwerking blijkt onontbeerlijk. 'Je moet elkaar goed kennen en ook het materiaal: weten wat je wel en niet kan en moet gebruiken. Daarom is zo’n oefening als deze zo waardevol.’
 
In totaal duurde de oefening drie dagen. Waarbij werd gesimuleerd dat er na een aanvaring tussen twee schepen op de Noordzee olie in de Waddenzee terecht komt. Als getijdegebied dat twee keer per dag droogvalt, zijn de Wadden extra kwetsbaar voor een olie-incident. ‘Je hebt maar één getijde de tijd om de olie op te ruimen’, aldus Ellen Kuipers. ‘Bij laag water bedekt de olie de zeebodem en dringt door tot het kwetsbare bodemleven. De Wadden werken als een spons. Als de olie in de grond verdwijnt, blijft het daarna nog jaren vrijkomen.’ Al bij een kleine hoeveelheid kan dat funest zijn voor vogels en andere dieren. ‘Jaarlijks maken zo’n 12 miljoen vogels gebruik van het gebied, stel je eens voor wat er gebeurt als die onder de olie terecht komen.’
 
In de toekomst zal de Waddenvereniging zich inzetten om de leerpunten uit de oefening met alle betrokkenen vast te houden en te realiseren. Een speerpunt hierbij is de behandeling van de met olie besmeurde vogels en andere organismen in het waddengebied.
 
gerelateerde items