Webinar De ethiek van nalatenschappenwerving

29 oktober 2018, 06:00
Sprekers Theo Hesen en Henk Geertsema
Sprekers Theo Hesen en Henk Geertsema
Hoe gaan werving van nalatenschappen en ethiek samen? En hoe wordt dat in de nieuwe gedragscode opgenomen? The Fundraiser organiseert hierover samen met NLFL een webinar op 1 november. 
 
Stel: je organisatie krijgt ineens een heel grote gift, of een enorme nalatenschap. Geweldig! Maar soms blijkt dat die donatie problematisch is. De gever of erflater kan lijden aan dementie of anderszins kwetsbaar in zijn besluitvaardigheid en is dus misschien beïnvloed. Hoe ga je daar als fondsenwerver mee om? 
 
In 2017 speelde bijvoorbeeld de rechtszaak Broekhuis die de erfgenamen tegen het Leger des Heils en de Zonnebloem aanspanden. Weliswaar werden de goede doelen in het gelijk gesteld, maar de zaak leidde tot forse reputatieschade voor de goededoelensector. Hoe voorkom je dit soort situaties? Waar liggen de grenzen van de wervingsinspanningen? Gaan sommige professionals te ver? Hoe borg je dat het toedelen van een nalatenschap een vrije keuze is, ook waar mensen lijden aan Alzheimer of dementie? 
 
Moderator en sprekers
De beide sprekers tijdens het webinar hebben hun sporen op dit gebied allang verdiend. Henk Geertsema is een van de initiatiefnemers van het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het Centrum heeft als doel ouderen met cognitieve stoornissen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. 
Theo Hesen is bestuurder/consultant van het Instituut Goed Nalaten en secretaris van de Commissie Code Nalaten. Deze commissie werkt onder auspiciën van NLFL aan een nieuwe gedragscode over nalaten en goede doelen. Ethische overwegingen spelen daarin een belangrijke rol.
Moderator is Renée Steenbergen, hoofdredacteur van The Fundraiser.
 
Dit webinar is een must voor iedereen die zich actief met nalatenschappenwerving bezighoudt en wordt georganiseerd door The Fundraiser in samenwerking met NLFL. Het webinar is een vervolg op een artikel in The Fundraiser over het onderwerp Kwetsbare donoren. 
 
Webinar: De ethiek van nalatenschappenwerving
Datum: 1 november 2018
Tijd: 10.00 -11.00 uur
Sprekers: Henk Geertsema en Theo Hesen
Moderator: Renée Steenbergen 
 
Klik hier om je aan te melden.
 
Meer weten? Lees dan het artikel Als een grote gift problemen geeft, uit The Fundraiser nummer 2.
 
gerelateerde items