Movers 2011

14 december 2011, 06:59
Hanneke Lenkens is vanaf begin dit jaar de nieuwe Managing Director van het Instituut Fondsenwerving, de combinatie waarin NGF en ISF zijn opgegaan. Lenkens is vanaf 2007 actief voor het ISF op het gebied van communicatie, belangen- behartiging en advies * Bij de Hartstichting treden Klaske de Jonge (49) en Nienke Meyer (45) toe tot de Raad van Toezicht * Ida van Belle vertrekt per 7 juli  als directeur van Stichting Pink Ribbon. Volgens een woordvoerder van de organisatie is in goed overleg besloten afscheid te nemen vanwege een verschil in inzicht over het te voeren beleid * Matthijs Blokhuis wordt Operationeel Directeur van de Noaber Foundation. Pieter Oostlander blijft verantwoordelijk als Algemeen Directeur * Monique de Vries is de nieuwe voorzitter van Raad van Toezicht International Child Support. Zij volgt Kees Vroon op, die na twee termijnen (2002 - 2010) het voorzitterschap overdraagt * Monique van 't Hek is vanaf 1 maart de nieuwe directeur van Plan Nederland. Zij volgt Tjipke Bergsma op, die tot de directie van Plan International toetreedt * Marc Tijhuis stapt over van de Hartstichting naar Werreldkinderen, waar hij directeur wordt Hij volgt Albert Jaap van Santbrink op die per 1 maart vertrekt * Fons van Rooij besluit uit het door hemzelf in 1997 opgerichte bureau WWAV te stappen. Jos de Wit en Angelique Verkleij nemen de directietaken van Van Rooij over * Vrijwel direct na zijn vertrekt treedt Van Rooij toe tot het bestuur van het Instituut Fondsenwerving * Naast Fons van Rooij nemen ook Theo Hesen en Jeanette Eesmann-Foster zitting in het bestuur van IF * Eric Nolet wordt aangesteld als algemeen directeur van Stichting ALS Nederland. Nolet volgt Emilie van Rappard op, die de functie ad-interim bekleedde * Marian Verasdonck-van Wijchen wordt benoemd tot algemeen directeur van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).  Ze volgt Hans Vroom op die op 1 januari afscheid neemt * Jo Sempels, algemeen directeur van McDonald's Nederland en Pim Mol, directeur Private Banking bij Rabobank Nederland, treden toe tot de Raad van Toezicht van het Ronald McDonald Kinderfonds * Bart Becht, vertrekt als CEO van Reckitt Benckiser. Hij was in 2010 volgens het blad Miljonair de grootste particuliere donor van Nederland * Edwin Schalk vertrekt na zeven jaar als directeur van Blackbaud Nederland (voorheen RLC). Hij wordt opgevolgd door Jaap Nienhuys * Voormalig AEGON-topman Kees Storm treedt toe tot de Raad van Toezicht van KNGF Geleidehonden * Annette Eikmans wordt benoemd tot adjunct-directeur van Nationaal MS Fonds. Als adjunct-directeur van ISF was Annette vanaf 2009 tot begin 2011 nauw betrokken bij de (aanloop naar de) fusie van ISF en NGF tot het huidige Instituut Fondsenwerving * 22 legt na zes jaar voorzitterschap van NGF en een half jaar overgangsbestuur van IF, zijn bestuurstaken binnen IF neergelegd * Man stopt ook als voorzitter van Stichting Civil Society; Rick Wagenvoort (directeur FIN) neemt deze taak over * Oud-politicus Hans Wijers wordt de nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten. Hij volgt Cees Veerman op * Een van de succesvolste maatschappelijke ondernemers van ons land gaat met pensioen. Ernst Veen, sinds 1981 directeur van De Nieuwe Kerk en sinds 2004 van de Hermitage Amsterdam, blijft nog wel actief als bestuursadviseur van beide instellingen * Groen Links-coryfee Kees Vendrik wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Instituut Fondsenwerving (IF). Oud-kamerlid Vendrik is op dit moment lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Ook Paula Wiegers, verbonden aan het ministerie van Algemene Zaken treedt toe tot het IF-bestuur * oud-politica Femke Halsema werd aan het einde van het jaar bestuursvoorzitter van Stichting Vluchteling.
gerelateerde items