MonumentenFonds 1818 verdubbelt bedrag leningen

14 februari 2016, 00:00
De American Church in Den Haag
De American Church in Den Haag
MonumentenFonds 1818 verdubbelt het maximaal te lenen bedrag voor monumenteneigenaren in de regio Haaglanden. Sinds 1 januari 2016 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten en (rijks)monumentale kerken 400.000 euro lenen om hun monumenten (deels) te restaureren, een nieuwe bestemming te geven en/of te verduurzamen.
 
Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden sinds 2011 laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, herbestemming of verduurzaming van gemeentelijke monumenten en (rijks)monumentale kerken. Het startkapitaal van 3 miljoen euro komt uit Fonds 1818. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de financiële beoordeling van de aanvragen en het beheer van het MonumentenFonds 1818.
 
Extra stimulans
Tot de verhoging van het maximaal te lenen bedrag werd begin dit jaar besloten om het in stand houden van monumenten in de regio een extra stimulans te geven. ‘Zo kunnen talrijke prachtige panden een tweede leven krijgen’, aldus Martijn Kahlman, de adviseur van het Prins Bernhard Cultuurfonds die de aanvragen voor de leningen inhoudelijk beoordeeld. Zo maakte bijvoorbeeld de rijksmonumentale American Church in Den Haag gebruik van een lening uit MonumentenFonds1818. De kerk werd gerestaureerd en is weer klaar om ook in de toekomst vele expats te ontvangen.  
 
Laagrentende lening
Bij MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van (rijks)monumentale kerken en gemeentelijke monumenten uit de regio Haaglanden een laagrentende lening van minimaal 10.000 euro en maximaal 400.000 euro afsluiten. Het gaat om de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zoeterwoude.
 
Restauratie, herbestemming en verduurzaming
Naast restauratie is herbestemming door de eeuwen heen al een effectief middel geweest voor het behoud van gebouwen. Veel kerken, kloosters en gasthuizen veranderden al van functie en werden bibliotheken, weeshuizen, academies etc. Of panden met een agrarische functie werden een woonhuis. Een nieuwe bestemming kan het gebruik en daarmee de mogelijkheden tot behoud vergroten. Bovendien krijgt het monument opnieuw een maatschappelijke rol, doordat deze veelal toegankelijk wordt voor een breed publiek.
Om een monument een tweede leven te geven, zijn vaak ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Zo moeten voorzieningen worden aangelegd als toiletruimtes, een geluidsinstallatie, keukenfaciliteiten of klimaatbeheersing. Ook kan het noodzakelijk zijn hele verdiepingen in het pand te bouwen. En dit allemaal zodat het gebouw met een andere bestemming toch een functie kan uitoefenen.
Daarnaast zijn ook duurzaamheidsmaatregelen belangrijk voor een duurzaam gebruik van een monument. Deze werkzaamheden kunnen ook uit MonumentenFonds1818 meegefinancierd worden.
 
Lening aanvragen
Een lening kan worden aangevraagd via het Prins Bernhard Cultuurfonds.
gerelateerde items