Toon alles (1)

Meldpunt ontvangt 176 meldingen over AUTI-Weigerscholen

30 oktober 2013, 04:00
Meldpunt ontvangt 176 meldingen over AUTI-Weigerscholen
Meldpunt ontvangt 176 meldingen over AUTI-Weigerscholen
Veel jongeren met autisme wordt door mbo-scholen de toegang tot onderwijs geweigerd. Dit zijn de bevindingen van het Meldpunt AUTI-Weigerscholen, dat van begin juli tot eind september in de lucht was. In die periode kwamen er 176 meldingen van vermeende discriminatie binnen. Ze waren afkomstig van 144 jongeren. 95 procent van hen heeft een vorm van autisme. Het meldpunt is een initiatief van maatschappelijk investeerder Start Foundation.

Start Foundation maakt zich zorgen over de grote groep jongeren met autisme die de aansluiting op de arbeidsmarkt dreigen te missen, doordat ze door scholen worden afgewezen voor een opleiding. De inventarisatie door het meldpunt bevestigt dit beeld. De meldingen hadden betrekking op 48 mbo-scholen in het land. Het meldpunt blijft voorlopig open, zodat ook nieuwe incidenten gemeld kunnen worden.

Toelichting 
Het meldpunt vroeg naar weigeringen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook werd de melders expliciet gevraagd of wel aan de objectieve toelatingscriteria werd voldaan (het juiste vmbo-diploma). In zeker 61 procent van de gevallen is de afwijzingsgrond direct toe te wijzen aan autisme. Bij nog eens 29 procent vermoeden de melders dat de afwijzing autisme-gerelateerd is. Dat komt onder andere omdat sommige jongeren werden afgewezen zonder verdere toelichting door de school. De afwijzing vond in 32 procent van de gevallen al plaats na de eerste aanmelding, nog voor de intake. Soms veranderde de school haar besluit (toegelaten) na bekendmaking van de autismediagnose (afgewezen). Vooral op de hoogste mbo-niveaus (3 en 4) werd uitsluiting aangetroffen. We ontvingen verder ook signalen van uitsluiting in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs. De meeste meldingen komen uit Noord-Brabant (50 procent). In deze regio is de campagne gestart en is de meeste media-aandacht geweest. Bij de start van het meldpunt was het zomervakantie, waardoor mogelijk minder jongeren zijn bereikt.

Zorgelijk signaal
De invoering van de Wet passend onderwijs in het mbo komt eraan. Het individuele rugzakje verdwijnt en scholen krijgen een budget voor zorgleerlingen, ongeacht het aantal. Zouden scholen hierop voorsorteren door zorgleerlingen buiten de poort te houden? Dan kunnen deze jongeren zich niet kwalificeren voor de arbeidsmarkt, en lopen werkgevers deze talenten mis. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. 

Inmiddels zijn de eerste bevindingen besproken met de Onderwijsinspectie, de MBO Raad en het Platform Gehandicapten MBO, het College voor de Rechten van de Mens, Oudervereniging Balans, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, handicap + studie en andere belanghebbenden.

Een publieksversie van het rapport is te downloaden via het meldpunt: www.startfoundation.nl/autisme.
gerelateerde items