MeesPierson biedt crowdfunding voor religieuze instellingen

18 november 2013, 14:58
MeesPierson biedt crowdfunding voor religieuze instellingen
MeesPierson biedt crowdfunding voor religieuze instellingen
ABN AMRO MeesPierson gaat via crowdfunding actief op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen voor religieuze instellingen in Nederland. De private bank van ABN AMRO begeleidt hen bij het crowdfunden en zorgt voor het online platform waarop investeerders en kerk elkaar ontmoeten.

Kerken, maar ook andere religieuze instellingen, kunnen de inkomsten uit crowdfunding goed gebruiken. Zo had 66 procent van de Protestantse gemeentes in 2012 een tekort op de jaarrekening. Door minder inkomsten en het stopzetten van overheidssubsidie van het Rijk werden renovaties of noodzakelijke aankopen uitgesteld, of zelfs afgelast.
ABN AMRO MeesPierson bekijkt samen met religieuze instellingen of crowdfunding ingezet kan worden, door gezamenlijk actief op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Dochteronderneming SEEDS faciliteert het online platform en begeleidt het proces. Hein van der Loo (foto), Directeur Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson: ‘ABN AMRO MeesPierson probeert door middel van crowdfunding nieuwe, innovatieve bronnen van inkomsten voor religieuze instellingen te vinden. Wij staan bestuurders graag met raad en daad terzijde. Daar is dit initiatief een mooi voorbeeld van.’

Tegenprestatie voor investering
Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB): ‘De inkomsten van de kerken lopen terug. Daarom zoeken we nieuwe, eigentijdse initiatieven om onze financiële middelen te vergroten. Crowdfunding sluit daar naadloos op aan. Het gaat ons niet alleen om het inzamelen van geld. Het is ook een manier om mensen te betrekken bij onze projecten. Als dank leveren de Protestantse gemeentes een tegenprestatie aan de mensen die geld hebben gegeven.’
gerelateerde items