Meer deelnemers Transparant Prijs verwacht

15 februari 2006, 08:59

Er is veel  belangstelling voor deelname aan de Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag. Het aantal deelnemers zou dit jaar wel eens explosief kunnen stijgen.

Afgelopen dinsdag vond bij PriceWaterhouseCoopers (PwC) in Amsterdam een workshop plaats voor goede doelen die op dit moment bezig zijn met hun jaarverslag over 2005. Doelstelling was om vanuit verschillende invalshoeken tips te geven voor een transparant jaarverslag en informatie over  deelname aan de Transparant Prijs 2006, die eind dit jaar wordt uitgereikt. Alle fondsenwervende instellingen waren uitgenodigd. In no-time hadden zich, boven verwachting, honderd deelnemers aangemeld.  Met wat proppen werden het er 120. Een tiental fondsen werd noodgedwongen op een reservelijst geplaatst.

Niet verbaasd
De Transparant Prijs is een initiatief van Donateursvereniging Nederland en het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Oprichtster Esther Jacobs van Donateursvereniging Nederland is niet verbaasd over de enorme belangstelling: “Verantwoording afleggen aan je donateurs is ‘hot’. Er is bij het gevend publiek een groeiende vraag naar meer openheid  en duidelijkheid wat met giften daadwerkelijk wordt gedaan.”
De Donateursvereniging wil een brug staan tussen gevers en goede doelen door kennisuitwisseling, bewustwording en dialoog. Vergroting van de transparantie in de verslaggeving en verbetering van de verantwoording van bestede gelden wordt daarbij nagestreefd. Daarom ook nam de Donateursvereniging samen met PwC twee jaar geleden het initiatief tot het instellen van de Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag. Zij vond in PwC een goede partner die de kennis en mankracht heeft om de organisatie en screening van de ingezonden jaarverslagen voor zijn rekening te nemen.

Sterke profilering
PwC heeft een aantal jaren geleden bewust gekozen voor een sterke profilering binnen de charitatieve sector. “Bedrijf en maatschappij gaan steeds meer samen”, zei bestuursvoorzitter Jos Nijhuis eerder tegen FM. “Wij willen de kernactiviteiten van PwC als professionele dienstverlener inzetten ten behoeve van die maatschappij. Niet alleen om een maatschappelijk gezicht te tonen, maar ook om samen met onze klanten win-win-situaties te creëren. Vanwege de omvang en de maatschappelijke relevantie hebben we toen besloten ons op de chari-sector te richten”, motiveerde Nijhuis deze keuze.
Sindsdien is PwC niet meer weg te denken uit het hart van de charity economie. Als sponsor van bijvoorbeeld de Transparantprijs, WarChild en het jaarlijkse Civil Society Congres. De Transparant Prijs is ook een schot in de roos. Steeds meer charitatieve instellingen zien de noodzaak in van een professioneel jaarverslag . Off line, maar vooral in toenemende mate ook, en alleen, online, zoals WarChild. Voor de kosten natuurlijk. PwC controleert dan de boekhouding en geeft de goedkeurende accountantsverklaring. Zij heeft inmiddels veel kennis over de charitatieve sector in huis. Medewerkers van PwC vinden het leuk om aan de screening van de jaarverslagen mee te werken. Het werkt motiverend.

Vier categorieën: ook één voor vermogensfondsen
In 2005 zonden 168 instellingen hun jaarverslag in. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004. Om beter recht te doen aan de onderlinge verschillen tussen de deelnemers zal met ingang van dit jaar onderscheid worden gemaakt  in een Transparant Prijs voor kleine, middelgrote en grote fondsenwervende instellingen. Vermogensfondsen worden een vierde categorie in de Transparant Prijs. Vorig jaar deden negen vermogensfondsen mee. Esther Jacobs van de Donateursvereniging hoopt dit jaar op een veelvoud daarvan: “Alle leden van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) zullen via het FIN-secretariaat een brief ontvangen met de criteria”. Een gokje wagen hoeveel instellingen dit jaar hun jaarverslag zullen inzenden? “We hopen dit jaar op ruim 200 inzendingen.”, zegt zij ambitieus.

Extra prijs voor tonen van resultaat
Ook zal er een speciale themaprijs worden uitgereikt voor het jaarverslag dat het beste inzicht geeft in de resultaten van de bestedingen. Peter Scholten van het bureau Scholten & Franssen legde tijdens de workshop haarfijn uit wat hij verstaat  onder het begrip ‘impact’. “Dat is een verzameling van alle duurzame resultaten minus wat toch al zou zijn gebeurd.”.
Scholten is warm pleitbezorger van het meten van resultaten volgens het zogenaamde SROI-model (Social Return On Investment). Madelon Schaap van het adviesbureau 707 Brand Communication onderstreepte nog eens het belang van goede communicatie met doelgroepen: “Charitatieve instellingen zijn merken die daar zorgvuldig aan moeten werken”. Geldt dit ook voor vermogensfondsen? Nicole Warmendam van Fonds 1818 ziet daar wel wat in: “Wij hebben als groot lokaal vermogensfonds in de regio Haaglanden, met een donatiebudget van € 10 miljoen per jaar, de morele plicht te laten zien wat de resultaten zijn van onze bestedingen. Wij besteden ook veel aandacht aan onze communicatieuitingen”. 
Al met al: werk aan de winkel voor niet alleen de goede doelen, maar ook de professionele dienstverleners. Wie de winnaar wordt? Hopelijk het gevend publiek!

gerelateerde items