Toon alles (2)

Medewerker Landschap Noord-Holland sluist drie ton weg

22 april 2018, 06:00
Een medewerker van Landschap Noord-Holland sluisde in vijf jaar tijd drie ton weg.
Een medewerker van Landschap Noord-Holland sluisde in vijf jaar tijd drie ton weg.
Afgelopen week heeft Landschap Noord-Holland vastgesteld dat een van zijn medewerkers voor een bedrag van bijna drie ton fraude heeft gepleegd. De medewerker is op staande voet ontslagen. Het Landschap heeft aangifte gedaan bij de politie, een bericht over de fraudezaak op zijn website geplaatst en zijn belanghebbenden geïnformeerd. Via juridische maatregelen probeert het Landschap het verduisterde geld terug te vorderen.
 
De medewerker sluisde sinds 2013 kleinere bedragen door via valse facturen, vanuit een eenmanszaak waarvan de betrokken medewerker de eigenaar is. Hier stonden voor zover bekend geen feitelijke werkzaamheden of verleende diensten tegenover. Het ontvreemde bedrag betreft in totaal bijna 300.000 euro. De medewerker is op staande voet ontslagen en Landschap Noord-Holland heeft aangifte van de fraude gedaan bij de politie. Ook heeft Landschap Noord-Holland onmiddellijk juridische maatregelen genomen om zoveel mogelijk van de verduisterde gelden terug te krijgen.
 
Onafhankelijk onderzoek
‘Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld om vast te stellen hoe deze fraude heeft kunnen plaatsvinden en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dergelijke fraude in de toekomst uit te sluiten. Het onderzoek richt zich ook op de vraag of ook andere organisaties door de fraude zijn benadeeld. De belangrijkste conclusies uit het nog uit te voeren externe onderzoek zullen publiekelijk gedeeld worden’, meldt de stichting.
 
Erkend goed doel
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meldt dat Landschap Noord-Holland een erkend goed doel is. ‘In een gesprek met de RvT en directie van het Landschap op 18 april heeft het CBF vastgesteld dat direct na de constatering van de fraude adequaat is opgetreden door het Landschap. Tegelijkertijd moet onderzocht worden op welke onderdelen het interne controlesysteem op betalingen en budgetbewaking verbeteringen behoeft’, aldus het CBF.
 
‘Leerpunten onderzoek worden gedeeld’
Bij constatering van fraude plaatst het CBF de organisatie onder verscherpt toezicht. CBF: ‘Het Landschap laat door een onafhankelijk bureau onderzoeken hoe deze fraude heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de kans hierop in de toekomst te minimaliseren. De organisatie heeft van het CBF een half jaar de tijd gekregen om dit onderzoek af te ronden en waar nodig orde op zaken te stellen. Het Landschap heeft aangegeven dat het de uitkomsten van het onderzoek zal gebruiken om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Afgesproken is dat de belangrijkste leerpunten van het onderzoek gedeeld zullen worden binnen de goededoelensector zodat ook andere organisaties hiervan kunnen leren.’
 
gerelateerde items