Mariëtte Hamer nieuwe voorzitter RvT Stichting Lezen & Schrijven

31 augustus 2018, 10:32
Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer is per 1 september benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven. Sinds 2015 is zij al betrokken bij de stichting als vice-voorzitter.

Stichting Lezen & Schrijven werd in 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Zij droeg het voorzitterschap in 2014 over aan Marja van Bijsterveldt, die ruim vijf jaar voorzitter van het bestuur en later de Raad van Toezicht was. Van Bijsterveldt blijft lid van de Raad van Toezicht tot eind 2018.

Scheidend voorzitter Van Bijsterveldt is verheugd over de benoeming van Hamer. ‘De juiste vrouw op de juiste plaats. Haar drijfveer is om iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Voor de 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn en grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen is dat vaak heel erg lastig. De liefde voor taal, educatie en sociale rechtvaardigheid kleurt haar hele carrière. Van taaldocent in het volwassenenonderwijs tot in haar huidige functie als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Met haar oprechte betrokkenheid bij mensen en brede ervaring ben ik ervan overtuigd dat haar voorzitterschap veel zal bijdragen aan het werk van de stichting.’ 

Mariëtte Hamer nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Hamer over haar nieuwe rol: ‘Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Daarvoor heb je taal, rekenen en digitale vaardigheden hard nodig. Het is schrijnend dat zoveel mensen niet mee kunnen doen omdat ze die vaardigheden niet beheersen. Om te beginnen moeten we door goede scholing van jongs af aan voorkomen dat laaggeletterdheid ontstaat. Ik ben er van overtuigd dat iedereen kan leren lezen en schrijven. Zowel onderwijs en de mensen zelf hebben een rol, maar ook overheid, werkgevers en werknemers kunnen hieraan bijdragen. Via Stichting Lezen & Schrijven draag ik hier graag mijn steentje aan bij.’ 

Afscheid van Marja van Bijsterveldt 
Stichting Lezen & Schrijven neemt in december na vijf  jaar afscheid van Van Bijsterveldt. Geke van Velzen, directeur: ‘Tijdens het voorzitterschap van Marja is onze stichting uitgegroeid tot een organisatie waarvan de rol bij de agendering en aanpak van laaggeletterdheid breed wordt erkend. In deze periode is het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven in heel Nederland opgezet. Samen met honderden gemeenten, organisaties, docenten en vrijwilligers zorgen we voor steeds meer mensen voor scholing. Marja benadrukte het belang van een brede aanpak van laaggeletterdheid en kreeg daarvoor de handen van verschillende ministeries op elkaar. Naast Onderwijs, Cultuur & Wetenschap maken nu ook Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn & Sport onderdeel uit van het programma Tel mee met Taal. Recent sloot ook het ministerie van Binnenlandse Zaken aan. Met haar ervaring als oud-minister van Onderwijs en haar warme persoonlijkheid heeft zij ongelooflijk veel betekend, daar zijn we Marja zeer dankbaar voor.’ 

Loopbaan Mariëtte Hamer 
Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad sinds 2014. Daarvoor was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. In de Tweede Kamer heeft ze diverse functies vervuld waaronder fractievoorzitter en ondervoorzitter van de Kamer. Ook binnen de PvdA was ze in diverse bestuursfuncties actief. Voor haar politieke loopbaan werkte ze bij de directie Hoger Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en was ze directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland.
gerelateerde items