Toon alles (1)

Peter Janssen wint Maria ter Welleprijs 2016

22 maart 2016, 06:00
Peter Janssen bedacht de DIAHUB
Peter Janssen bedacht de DIAHUB
Peter Janssen (foto), dialyseverpleegkundige van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, heeft met de DIAHUB de Maria ter Welleprijs 2016 gewonnen. De prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolffstichting en is vandaag uitgereikt tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden om dit initiatief breder in te zetten. 
 
Als gevolg van de vergrijzing zijn steeds meer senioren in zorgcentra afhankelijk van dialyse. Dialyse in een dialysecentrum is vaak een enorme belasting, vooral voor de mindervaliden onder hen. Niet alleen de dialysebehandeling zelf, maar ook het vervoer van en naar het dialysecentrum is voor senioren zwaar. Als oplossing heeft dialyseverpleegkundige Peter Janssen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum de DIAHUB bedacht, een dialysevoorziening in een zorgcentrum. In de DIAHUB dialyseren senioren volgens het principe van thuisdialyse en met hulp van een verpleegkundig dialyse-assistent. Per week kunnen acht patiënten terecht die allemaal drie keer per week dialyseren. Voordelen voor de patiënt zijn de huiselijke sfeer waarin zij dialyseren en dat zij kunnen deelnemen aan activiteiten in het zorgcentrum. Ze zijn niet meer afhankelijk van lange wachttijden bij taxivervoer. Bovendien ervaren medebewoners en familie een laagdrempelige toegang waardoor de patiënten vaker bezoek krijgen tijdens de dialyse. Hiermee levert de DIAHUB een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van nierpatiënten.
 
Maria ter Welleprijs voor verbetering nierpatiëntenzorg
Met de Maria ter Welleprijs benadrukken de Willem Kolff Stichting en de Nierstichting het grote belang van verbeteringen in de nierpatiëntenzorg door verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en diëtisten. De prijs is een teken van waardering, geeft bekendheid aan die verbeteringen en maakt bredere inzet mogelijk. Dat is nodig, want steun en advies van deze beroepsgroepen is voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts.
 
Wie was Maria ter Welle?
Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van de eerste kunstnier. Maria ter Welle wist professor Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten; zijn rol bij de ontwikkeling van de dialysemachine is van onschatbare waarde. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier.
 
 
Een impressie van de DIAHUB:
 
 
gerelateerde items