Toon alles (1)

MAEX Impuls: match tussen maatschappelijke initiatieven en fondsen, bedrijven en overheden

15 oktober 2020, 05:00
MAEX Impuls: match tussen maatschappelijke initiatieven en fondsen, bedrijven en overheden
MAEX Impuls: match tussen maatschappelijke initiatieven en fondsen, bedrijven en overheden
Een groot deel van de sociale initiatieven in Nederland heeft moeite met het realiseren van impact op langere termijn. Ze zijn vaak afhankelijk van subsidie en donaties, die met name bestemd zijn voor de uitvoering van concrete, maatschappelijke activiteiten. Struikelblok is vaak het professionaliseren van hun organisatie, waarmee deze activiteiten gecontinueerd en uitgebreid kunnen worden. De financiering om dát voor elkaar te krijgen is lastig te realiseren en gaat gepaard met bureaucratische aanvraagprocedures. Aan de andere kant is het voor fondsen, bedrijven en overheden uiterst lastig om de veelheid aan maatschappelijke initiatieven in kaart te brengen en vervolgens juiste keuzes te maken als het gaat om het geven van financiële ondersteuning voor professionalisering. MAEX Impulsen worden gezien als een oplossing voor wat tot nu toe vaak voelde als een ‘missing link’. 
 
‘Het lastige voor veel initiatieven is dat de maatschappelijke impact van hun bestaan en activiteiten aanzienlijk is, maar niet in financiële waarde is uit te drukken’, zegt MAEX-founder Silvia Oostwegel. ‘Daarom ontstond jaren geleden al het idee voor een maatschappelijke AEX-index, afgekort tot MAEX. We zijn toen begonnen met een online platform waarop we maatschappelijk initiatieven in Nederland de mogelijkheid gaven zichzelf te presenteren. Via een standaard, voor elk initiatief gelijk profiel. Transparant, geheel kosteloos en - het allerbelangrijkste - volledig onafhankelijk. Zichtbaarheid en vindbaarheid waren de belangrijkste doelen. Er was meteen veel animo. Inmiddels bestaat onze ‘landkaart’ uit meer dan 2200 initiatieven.’

 
Silvia Oostwegel
MAEX als intermediair
De mensen achter de initiatieven gaven bij MAEX aan een aantal zaken uiterst lastig te vinden. Ten eerste: de tijdrovende, omslachtige aanvragen voor donaties en andere vormen van financiële ondersteuning. En ten tweede: de vaak maar moeilijk te bewijzen impact van hun inspanningen die door financierende organisaties wordt gevraagd. ‘Tegelijkertijd hoorden we van fondsen, bedrijven, en overheden dat voor hen juist het zoeken naar geschikte maatschappelijke initiatieven en het achterhalen van diezelfde impact enorm veel inspanning kostte’, aldus Silvia. ‘Vanuit MAEX zagen we dat we dáár de brug konden slaan door de rol van intermediair op ons te nemen. Door enerzijds inzicht te geven in de waarde, de impact en behoeften van maatschappelijke initiatieven en anderzijds bedrijven, overheden en fondsen te stimuleren om bij te dragen aan hun professionalisering. Zo werd ook het idee van de MAEX Impulsen geboren.’
 
MAEX Impuls
De MAEX Impuls is een ‘innovatief fonds concept’ waaraan bedrijven, overheden en fondsen hun financiële bijdragen kunnen leveren. Met als gezamenlijk doel de organisatiekracht van maatschappelijke initiatieven te versterken. Bij MAEX aangesloten initiatieven kunnen vervolgens een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Omdat MAEX deze initiatieven, hun activiteiten, prestaties en impact kent, worden aanvragen via een snelle en efficiënte procedure geregeld en kan geld vanuit zo’n MAEX Impuls al binnen tien werkdagen worden verstrekt.
 
Social handprints
MAEX meet en presenteert de maatschappelijke waarde en impact van de diverse initiatieven aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Die hebben als doel om in 2030 tot een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld te komen. ‘Onze impactmetingen worden vervolgens uitgedrukt in de ‘Social Handprint’ die een maatschappelijk initiatief achterlaat’, legt Silvia uit. ‘De sociale variant op de ‘groene’ duurzame footprint. En dat is belangrijk omdat als je een initiatief ondersteunt, je ook wil weten wat de ‘social return’ ervan is.’
 
MAEX Zeeland
Inmiddels werden diverse MAEX Impulsen gelanceerd in Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Friesland en Zeeland. VSBfonds stelde onder meer aan drie MAEX Impulsen voor Zeeland telkens 25.000 euro beschikbaar. ‘Het is een provincie waar we zelf weinig zicht op maatschappelijke initiatieven hadden’, legt Diana Verwaijen, adviseur van VSBfonds, uit. ‘Terwijl Zeeland juist grote ambities heeft om de leefbaarheid in buurten en wijken te versterken en ontmoetingen tussen verschillende leefwerelden - jong, oud, nieuwkomers - te stimuleren. Via de MAEX Impulsen versterken we de organisaties die hier op relevante en impactvolle wijze aan bijdragen. Bovendien willen we als fonds onze bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van MAEX als platform. Het mooie is ook dat in deze vorm fondsen, overheden en bedrijven er samen de schouders onder zetten. Zo inspireer je ook elkaar en investeer je samen.’
 
gerelateerde items