Maakt Maatschappelijke Alliantie ook maatschappelijke meters?

22 juni 2016, 18:00
Steven van Eijck: ook bij Maatschappelijke Alliantie een 'Macher"
Steven van Eijck: ook bij Maatschappelijke Alliantie een 'Macher"
Het is lang stil geweest rondom de Maatschappelijke Alliantie. Deze mede door de overheid gefinancierde stichting heeft als opdracht meegekregen om de contacten tussen filantropie, overheid en bedrijven te verbeteren en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. Op papier klinkt dat als een doorbraak van het traditionele silodenken, maar wat doet die bepaald nog niet communicatiedriftige Alliantie nu eigenlijk in de praktijk? Hoog tijd om 'kwartiermaker' en bureauvoorzitter Steven van Eijck te vragen: is die Alliantie nu een papieren subsidietijger of gaat zij echte maatschappelijke meters maken? 
 
Fopspeen?
De vraag vanuit de filantropiesector werd ook op de DDB-redactie steeds meer gehoord: wat heeft die Alliantie in de tussentijd eigenlijk concreet bereikt? En wat weten wij  er eigenlijk over? De Alliantie zelf was tot op heden bepaald niet scheutig met tekst en toelichting en had met de aanvankelijke naam MAN (Maatschappelijke Alliantie Nederland) in de ogen van veel sectorgenoten geen gelukkige start: een blanke, middelbare mannenbolwerk. Een hobbyproject? Een fopspeen voor het maatschappelijk middenveld?
 
Broedende kip
Er gebeurde wel wat: MAN verloor haar eind-N en trok in bestuur en uitvoering de diversiteit weer snel recht. Maar of dat nou de groeiende speculaties over een elitair clubje en Haagse achterkamertjes indamde...nee. Nu het adagium dat je een broedende kip niet moet storen zijn houdbaarheidsdatum ruim gepasseerd lijkt, wil Steven van Eijck desgevraagd graag tekst en toelichting geven. Uit zijn verhaal blijkt dat het werk van de Alliantie vaak plaatsheeft binnen een spanningsveld van transparantie en discretie. Veel fondsen hebben om  uiteenlopende redenen geen behoefte aan publiciteit en dat maakt het niet gemakkelijk om met successen direct naar de pers te hollen. Tegelijkertijd onderkent Van Eijck dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en in sommige gevallen, zoals voor de Augeo Foundation, komen concrete resultaten wel via de (landelijke) media naar buiten. Hoog tijd dus dat de broedende kip wat eieren laat zien. Maar eerst even terug in de tijd.
 
Catshuis-sessie
De Maatschappelijke Alliantie past in een lange filantropische traditie in ons land, en sluit aan op recente initiatieven waarin samenwerking en professionalisering centraal staan. Een goed voorbeeld hiervan is het convenant ‘Ruimte voor geven’ tussen de Samenwerkende Branche-organisaties Filantropie (SBF) en de overheid, ondertekend in 2011 door Mark Rutte als minister-president  en Steven van Eijck als toenmalig voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.
Tijdens een ontmoeting van filantropen en leden van het kabinet in april 2014 - de zogenoemde Catshuissessie - werd de aanzet gegeven tot oprichting van de Alliantie. Geconcludeerd werd dat er behoefte is aan meer wederzijds contact, afstemming en gezamenlijk initiatief van filantropische organisaties,  bedrijfsleven en overheid. Het belang van het versterken van het maatschappelijk rendement werd unaniem onderschreven.
gerelateerde items